Madeleine Björn

Madeleine BjörnMed hjälp av olika psykoterapeutiska metoder arbetar en psykolog/psykoterapeut för att främja utveckling eller undanröja hinder för utveckling. Genom att bli medveten och reflektera kring sig själv i en förtroendefull samarbetsrelation blir det möjligt att förstå, känna igen och förändra tankar, beteenden och känslor till mer ändamålsenliga livsmönster. Kroppen kan också genom olika symtom tala om att man är ur balans, exempelvis genom huvudvärk, högt blodtryck eller muskelsmärtor. Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara till hjälp.

Du kan kontakta Madeleine om du är i behov av professionell hjälp i samtalsform kopplat till problematik rörande dig själv, din relation, oro för barnen, svårigheter i arbetet eller har en allmän önskan om att komma vidare i livet.

Madeleine har arbetat som psykolog/psykoterapeut inom företagshälsovård, skola, psykiatrisk akut – och öppenvård, BUP, ungavuxna mottagning och med individer/grupper i kris inom företag/organisation samt har mer än 20 – års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med tonåringar, unga vuxna, vuxna, par och familjer.

Madeleine har egen verksamhet på Södermalm i Stockholm där hon erbjuder professionell hjälp i samtalsform till privatpersoner och företag samt har avtal gällande handledning och familjerådgivning med ett flertal kommuner i Stockholmsområdet.

Madeleine erbjuder konsultationssamtal via Skype samt även telefonrådgivning och kontakt via e-post.

 

+46 (0) 70 – 341 11 92

madeleine(a)abterapitjanst.se

Medlemserbjudande: 10 % per session.