Remissyttrande om utlandssvenskarnas tillgång till e-legitimation

En statlig e-legitimation som tar hänsyn till utlandssvenskarnas förutsättningar behövs, enligt Svenskar i Världen. Vi har nu bidragit med utlandssvenskarnas behov och perspektiv i ett remissyttrande gällande delbetänkandet ”En säker och tillgänglig statlig e-legitimation”.

Staten har ett ansvar att säkerställa att e-legitimationer blir tillgängliga för så många som möjligt. I utredningen framgår att det idag finns ett mer eller mindre stort digitalt utanförskap bland äldre personer, personer med funktionsnedsättningar och personer utan svenskt personnummer. Utredaren poängterar att svenskar i utlandet i vissa fall kan ha svårt att få tillgång till en svensk e-legitimation, något som Svenskar i Världen kan bekräfta. 

Vi ställer oss positiva till förslaget om införandet av en statlig e-legitimation, och instämmer även i förslaget om att styrkt samordningsnummer ska kunna användas vid ansökandet av statlig e-legitimation eftersom utlandsfödda svenska barn, som fortfarande bor utomlands, har samordningsnummer (detta styrks alltid i samband med passansökan och passförnyelse).

Dessutom poängterade vi den redan befintliga utmaningen med att samordningsnummer blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret och att det då krävs en anmälan om förnyelse till Skatteverket, vilket är en process i sig.

Den kartläggning av utlandssvenskar som gjordes av Svenskar i Världen 2022 visar på att det bor uppskattningsvis 179 000 svenskar i USA, men även svenskar i många andra utomeuropeiska länder. Vi ser därför gärna att utredningen utreder möjligheten att utöka erkännandet av utländska e-legitimationer till länder utanför EU. 

Svenskar i Världens remissyttrande i sin helhet
Delbetänkandet ”En säker och tillgänglig statlig e-legitimation” (SOU 2023:61)

Foto: Canva