UD uppmanar till försiktighet

Utrikesdepartementet har gått ut med en varning till alla svenskar utomlands att vara extra försiktiga med anledning av terrordådet i Bryssel. Svenskar utomlands uppmanas också att skriva upp sig på svensklistan samt ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar och där aktivera pushnotiser för aktuellt land.

Utrikesdepartementet skriver på sin hemsida:

”Hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd. Med anledning av att två svenskar dödats i Bryssel i ett förmodat terroristdåd, uppmanas svenskar utomlands att iaktta ökad försiktighet och förhöjd vaksamhet samt att hörsamma lokala myndigheters råd.”

Genom att skriva upp sig på svensklistan och genom att ladda ner den senaste versionen av appen UD Resklar så kan UD gå ut med råd och stöd i krissituationer.

Här hittar du ytterligare information om svensklistan och UD Resklar.