Nej tack, inget kunskapskrav för utlandssvenskars partner!  

Rimligt att exkludera partner samt ogifta barn under 18 år till svenska medborgare från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Det menar Svenskar i Världen i ett remissyttrande till justitiedepartementet.   

Regeringen beslutade den 22 juni 2022 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som innebär att det ska ställas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Syftet är att främja integrationen och ett inkluderande samhälle där individen stärks och ökar sina möjligheter att aktivt delta i samhället. Utredaren landade i förslaget ”Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd” (SOU 2023:25).  

Svenskar i Världen har nu skickat in sitt remissyttrande där vi menar att en make/maka/sambo samt ogifta barn under 18 år till en svensk medborgare ska undantas kravet. Detta eftersom tredjelandsmedborgaren har en naturlig integration med det svenska samhället genom den svenska medborgaren.   

I de fall där familjer av olika skäl väljer att huvudsakligen kommunicera på ett annat språk än svenska och den utländska partnern därmed inte skulle klara ett språktest, skulle den utländska partnern därmed inte vara berättigad till permanent uppehållstillstånd. Ett sådant resultat skulle generera mycket allvarliga konsekvenser för familjen.  

– Vi hoppas såklart att våra inspel leder till att regeringen kommer fram till beslutet att det är högst rimligt att denna grupp undantas kunskapskravet. Vi arbetade hårt för att bostads- och försörjningskravet för den svenska medborgaren skulle tas bort i den nya Utlänningslagen, och där kom vi i mål. Nu hoppas vi att vi når motsvarande framgång, säger Cecilia Borglin, generalsekreterare Svenskar i Världen.  

Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd (SOU 2023:25) 

Svenskar i Världens remissyttrande gällande (SOU 2023:25)

Foto: Pexels