Förödande beslut om garantipension 

Närmare 58 000 pensionärer som bor utomlands blir av med sin garantipension vid årsskiftet. Beslutet är förödande för många och det behövs en övergångsperiod, skriver vi i en debattartikel i SvD.

Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension utanför Sverige upphör från och med januari 2023. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har kunnat ha kvar rätten till garantipensionen beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu upphör. 

Under årets valkampanj tog politikerna alla tillfällen i akt att göra en poäng av hur ansvarstagande de är genom att låta pensionärerna få mer i plånboken. Taktiskt nog valde samma politiker att inte skylta med att närmare 58 000 pensionärer helt skulle bli av med sin garantipension. 

Totalt bor 57 697 pensionärer med garantipension i ett annat EU/EES-land, enligt Pensionsmyndigheten. Dessa personer har nu fått information från myndigheten om att garantipensionen upphör, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Förtvivlade kontaktar de Svenskar i Världen och berättar att de inte kommer att kunna köpa mediciner, betala räkningar och hyran. Många har sett utlandsboendet som sin enda chans att klara vardagen eftersom levnadsomkostnaderna i många länder är väsentligt lägre än i Sverige. Att flytta tillbaka till Sverige är för de allra flesta inte ett alternativ. Inte alla länder kommer att kunna erbjuda ett motsvarande bidrag och många är därför djupt förtvivlade då de inte ser någon möjlig väg framåt. 

Svenskar i Världen anser att en person som uppfyller förmånskraven för garantipension och garantipension till omställningspension inte bör blir fråntagen denna rätt. Vår åsikt finns dokumenterad i Regeringens proposition 2021/22:99. 

Med tanke på att dessa pensionärer de facto har varit berättigad till garantipension och därmed planerat sin levnad utifrån den, anser vi att det behövs en pragmatisk lösning som tar hänsyn till EU-domen samtidigt som den tar hänsyn till de drabbade. 

Svenskar i Världen föreslår därför att pensionärer bosatta utomlands som redan har beviljats garantipension utifrån den tillfälliga lagen ska få göra det livet ut. På så vis kan de fortsätta sitt liv utifrån de premisser som var gällande då de blev pensionärer. I gengäld kan det finnas en acceptans att inte nytillkomna pensionärer i motsvarande situation får garantipension. Denna lösning ger nuvarande pensionärer utomlands en rimlig chans att fortsätta sina liv som planerat och kommande pensionärer kan fatta beslut om sin framtid utifrån dessa premisser. 

Anna Tenje, som nybliven äldre- och socialförsäkringsminister, hur ställer du dig till att diskutera en lösning motsvarande ovan? 

Cecilia Borglin 
generalsekreterare Svenskar i Världen 

Läs debattartikeln i SvD