Stort politiskt engagemang i Nya Zeeland

För fyra år sedan flyttade Svenskar i Världens representant Ronja Gustafsson hela vägen till Nya Zeeland för kärlekens skull. I år är det riksdagsval i Sverige men det faktum att hon bor på andra sidan jorden minskar inte hennes engagemang för svensk politik. Efter en tid som utlandssvensk får man ett mer objektivt perspektiv på Sverige och en klarare bild av vad som behövs bevaras och vad som kräver en ändring, menar Ronja.

Namn: Ronja Gustafsson
Bor: Nya Zeeland
Gör: Marknadsföring på ett tech-företag
Antal utlandsröstningar: Inga, i år blir den första gången.

Klockan är tio på morgonen på kansliet i Stockholm och klockan tio på kvällen i Wellington på Nya Zeeland när vi möts över Zoom. Trots att Ronja är höggravid och klockan närmar sig natt ställer hon ändå upp på en intervju för att prata om livet som svensk i Nya Zeeland, varför hon är SVIV-representant och förväntningarna inför årets riksdagsval.

Regelverken i Sverige gör det väldigt svårt att ha en fot i ett land och samtidigt en fot i ett annat land.

Engagemanget för utlandssvenskar

Ronja har varit representant för Svenskar i Världen sedan 2019. Efter en tid i Nya Zeeland uppmärksammades hon på de problem som ibland kommer på köpet i samband med att man blir utlandssvensk, och valde därför att engagera sig i Svenskar i Världens arbete.

– Jag blev insatt när jag förstod problematiken med Migrationsverket och även andra saker. Jag ville bidra på något sätt.

För många utlandssvenskar är de nuvarande regelverken kring uppehållstillstånd för medföljande partners ett stort problem. Långa väntetider, olika krav från Migrationsverket och bristande kompetens bland handläggare gör det svårt för svenskar att flytta hem till Sverige med sina familjer. Ronja är en av dessa utlandssvenskar.

– Jag hade hellre velat bo i Sverige. Jag vet att det låter jättehärligt att bo här, men livet är så mycket enklare i Sverige. Men det är svårt för en partner att få visum i Sverige och det är därför vi bor här.

Sveriges regelverk hindrar svenskar att leva globalt

Hennes erfarenheter som utlandssvensk och önskan att kunna flytta hem med sin nybildade familj har dessutom förstärkt vissa av hennes politiska värderingar. Specifikt hennes tro på att svenskar i större utsträckning ska kunna leva globalt.

– När jag växte upp blev det väldigt trendigt att man skulle tänka globalt och att man skulle kunna bo i andra länder, så man har växt upp med tanken att det ska fungera. Men i praktiken är det många samhällssystem som hindrar. Regelverken i Sverige gör det väldigt svårt att ha en fot i ett land och samtidigt en fot i ett annat land.

Hur väl ett parti integrerar globala värderingar i sitt partiprogram är en av de sakerna som väger tyngst för Ronja när hon står vid valurnan. 

– Jag hoppas man kan lyfta mer globala frågor. Jag kommer i alla fall rösta på det parti som har ett globalt perspektiv på sin politik och kan tänka sig göra det lättare för svenskar som vill leva ett globalt liv; att bygga familj med någon utanför Sverige, att arbeta i Sverige och även att kunna komma tillbaka till Sverige efter det.

Riksdagsval i Nya Zeeland

Det är många svenskar med starka åsikter som vill vara med och påverka i valet. Det kan vara viktigt för politikerna att veta.

Att utlandsrösta i Nya Zeeland fungerar egentligen som i vilket annat land som helst. Rent logistiskt är det inte alls särskilt krångligt, menar Ronja.

– Man kommer att få en röstsedel hem till sin adress i Nya Zeeland och då kan du exempelvis gå till konsulatet och rösta – antingen med eller utan röstsedel. Men det måste man göra innan valdagen. Annars kan man poströsta och då måste man ha två vittnen och komma ihåg att skicka tillbaka det i god tid till Sverige.

Engagemanget för svensk politik verkar imponerande stort bland de fast bosatta svenskarna i Nya Zeeland. Eftersom Ronja har ett stort intresse för politik, speciellt för internationella relationer och globala frågor, blir hon glad av den påtagliga entusiasmen från hennes svenska vänner.

– Jag hörde mig runt med svenskar som bor i Nya Zeeland och de som är fast boende här verkar väldigt positiva till att rösta och de tycker även att det går väldigt smidigt, det är kul att höra.

Politiker borde lyssna mer på utlandssvenskar

Valengagemanget hos utlandssvenskar är dock generellt sätt ganska lågt. Endast 40% av de röstberättigade utnyttjade sin demokratiska rättighet under valet 2018. Det kan bero på att politiker helt glömmer bort att vända sig till gruppen utlandssvenskar när de gör sina kampanjer, tror Ronja. Utifrån det intresse och den erfarenhet som Ronja har observerat från svenskar på Nya Zeeland efterfrågar många att mer fokus borde läggas på utlandssvenskar som målgrupp.

– Det är fortfarande många svenskar med starka åsikter som vill vara med och påverka i valet. Det kan vara viktigt för politikerna att veta. Jag tycker att utlandssvenskar är en jätteviktig grupp som borde lyssnas mer på, då de har så mycket insikter. Vi är som” vanliga svenskar” men med andra perspektiv och internationell kompetens.

När vårt intressanta samtal börjar röra sig mot sitt slut nämner Ronja Svenskar i Världen som en viktigt del i riksdagsvalet. Svenskar i Världen fick mycket beröm för det arbete organisationen gör och lyckats uppnå.

– Jag tycker det är jättebra att Svenskar i Världen lyfter detta med politikerna; att de har en stor grupp engagerade väljare med internationella perspektiv som gärna vill göra sin röst hörd och som borde bli hörda. Genom en liten satsning från partiernas håll kan de verkligen vinna röster bland utlandssvenskar.

Josefin Jacobsson