Utbetalning av garantipension till utlandet upphör

I det nya förslaget om garantipension till personer bosatta i utlandet kan vi läsa att man inte har ett nytt system på plats i frågan. Därför kommer man från och med januari 2023 inte längre betala ut garantipension till personer bosatta i utlandet. Vi motsätter oss förslaget.

Svenskar i Världen motsätter sig förslaget att man från och med januari 2023 inte längre ska betala ut garantipension till personer bosatta i utlandet. Vi anser att om en person uppfyller kraven för garantipension eller garantipension till omställningspension bör man även fortsättningsvis få tillgång till förmånen, oavsett bosättningsland.

I den aktuella promemorian fastslår man att regleringen av utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension inom EES och i Schweiz samt till personer bosatta i Förenade kungariket har varit tillfällig och inte en permanent ändring. Eftersom man inte har hittat en alternativ lösning finns det inget rättsligt stöd att fortsätta med utbetalningar till personer bosatta i utlandet. Förslaget innebär att man från och med januari 2023 inte längre kommer betala ut garantipension till personer bosatta utanför Sverige.

Läs remissvaret i sin helhet här.

Läs hela promemorian ”Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket”.