Utlandssvenskarna och arbetsmarknaden

Hur tar man sig lättast tillbaka in på den svenska arbetsmarknaden efter några år utomlands, och vem eller vilka bär ansvar för att det lyckas?

Många svenskar som har jobbat utomlands och återvänder till Sverige upplever alltför ofta svårigheter med att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Hur ska utlandssvenskarnas erfarenheter och kompetens bäst kunna tillvaratas på arbetsmarknaden? 

Den frågan diskuterades av Gunnar Eliasson som är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik vid KTH och författare till boken Sverige och den globala marknaden för kompetens – Hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare? tillsammans med Fredrik Hillelson, vd och grundare av Novare, Mats Green som är Moderaternas talesperson för arbetsmarknadspolitiska frågor och andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet samt Patrik Björck som är socialdemokratisk ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Se hela panelsamtalet här.

”Sverige och den globala marknaden för kompetens” till halva priset 

Vilket ansvar för en lyckad återkomst till den svenska arbetsmarknaden har individen, företaget och samhället? Hur hävdar sig Sverige på den globala marknaden för kompetens och hur tar Sverige tillvara på kunskapskapitalet?  

I boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv mottagare?” (Ekerlids förlag, 2020) besvaras dessa frågor samtidigt som läsaren får ta del av en historisk exposé över kompetensinvandringens industriella betydelse.  

50 procent rabatt! 

Just nu kan du köpa ett signerat exemplar till halva priset, 100 kr istället för 200 kr + frakt. 

Skicka din beställning till: sviv@sviv.se. Ange hur många böcker du vill köpa och vilken leveransadress som gäller.