Svenska Handelskammaren i Nederländerna firar 60 år

Sverige och Nederländerna har haft diplomatiska relationer i mer än 400 år och är på många sätt väldigt lika, vilket gör det lätt att etablera kontakter och samarbeten. Här berättar Kerstin Gerlagh, vd för Svenska Handelskammaren i Nederländerna, om en nybliven 60-åring som har en fortsatt värdefull roll att spela. Svenska Handelskammaren i Nederländerna är ny partner till Svenskar i Världen. 

Svenska Handelskammaren i Nederländerna grundades 1960 på initiativ av dåvarande ambassadör Sven Dalman tillsammans med ett antal svenska företagsledare under mottot ”av medlemmar för medlemmar”. Vi skulle med andra ord ha firat Handelskammarens 60-årsjubileum förra året, men på grund av coronapandemin fick vi skjuta på våra planer. Nu hoppas vi istället på att kunna fira med Innovation & Sustainability Summit och Galamiddag den 18 november 2021. 

Fokus för eventet kommer att vara framtidens innovationstrender och tillsammans med framstående nederländska och svenska företagsledare, entreprenörer, politiker och forskare kommer vi att diskutera framtidens innovationer och hur dessa påverkar teknikutvecklingen, hållbarhetsarbetet, arbetskraftsbehoven och den globala handeln. Det faktum att Sverige och Nederländerna ligger i framkant vad gäller digitalisering, högteknologiska- och hållbara lösningar, samt att våra ekosystem för startups och tech blomstrar, gör att vi mer än någonsin behöver och kan lära av varandra. 

Genom den goda infrastrukturen, det centrala geografiska läget och en affärskultur som ligger nära den svenska, erbjuder Nederländerna en dynamisk affärsmiljö för både stora och mindre företag.

Flera spännande ämnen på agendan

I över 60 år har Svenska Handelskammaren i Nederländerna hjälpt medlemmar och agerat nätverksfrämjare i den svensk – holländska affärskulturen. De första åren bestod medlemmarna främst av svenska företag med närvaro i Nederländerna, men snart växte nätverket och idag består Svenska Handelskammarens medlemmar både av svenska och nederländska företag. Genom den goda infrastrukturen, det centrala geografiska läget och en affärskultur som ligger nära den svenska, erbjuder Nederländerna en dynamisk affärsmiljö för både stora och mindre företag. Vi har idag runt 190 medlemmar från 30 branscher — från innovativa techföretag och entreprenörer till de största svenska  bolagen. Innovation och hållbarhet, balans mellan könen, cirkulär ekonomi och techrelaterade ämnen såsom kvinnor inom tech och fintech är ständigt återkommande ämnen på Svenska Handelskammaren i Nederländernas agenda.  

Vi erbjuder en plattform för svenska och nederländska företagare och myndigheter att mötas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Ett annat viktigt tema är kvinnligt ledarskap där Handelskammaren sedan flera år tillhandahållit ett mycket uppskattat coachingprogram. Jag vill också nämna det starka ekosystemet för startups som finns i Nederländerna. Sverige och Nederländerna satsar båda mycket framgångsrikt på innovation och teknik, och båda länderna ligger i topp i olika internationella undersökningar när det gäller förutsättningar för att växa och utvecklas.  

Lyhördhet och digitala lösningar dominerade coronaåret

Under årens lopp har vår framgång delvis berott på förmågan att anpassa oss efter nya samhälls- och ekonomiska utvecklingar och att ständigt ha medlemmarnas intresse och behov i fokus. Så har det också varit under det senaste året med de utmaningar som coronapandemin medfört. Nederländerna hamnade som så många andra länder snabbt i en lockdown-situation från mars 2020, och sedan dess har det varit en tillvaro med ständiga anpassningar och nytänkande. Hur hjälper vi våra medlemmar och bibehåller möjligheten till nätverkande, samt levererar medlemsnytta när det inte är möjligt att träffas personligen?   

Otaliga utbyten har skett under året och våra medlemmar har fått tillgång till ett enormt utbud av fantastiska webinars och inspirerande talare. Faktum är att deltagandet på våra events har ökat med 100% under coronapandemin.

Det har varit en tid av snabba omställningar där vi behövt lyssna av marknaden för att förstå i vilka situationer våra medlemsföretag befinner sig och hur vi bäst kan hjälpa dem. Handelskammarens verksamhet gick snabbt över till digitalt och vi arbetade under olika faser med att förmedla så mycket information som möjligt till våra medlemmar. Genom att samarbeta med våra medlemsföretag, ”By members for members”, organiserade vi webinars där medlemmarna kunde ställa frågor till experter gällande stöd och åtgärder från myndigheter på aktuella områden såsom finansieringsstöd och arbetsrätt. I nästa steg gick vi över till att erbjuda workshops och webinars som handlade om hur man organiserar sitt arbete när man jobbar hemifrån, leder sitt team, rekrytering, onboarding och andra frågor som blivit helt annorlunda när kontoren stängts ner och den digitala mötesplatsen blivit den enda möjliga.  

Samarbete nyckeln till framgång

Snart kunde vi dock fortsätta vårt ordinarie program och upptäckte då att samarbete var den viktigaste nyckeln till framgång. Dels samarbetet med våra medlemsföretag men även med våra nordiska kollegor. Det resulterade i fantastiska webinars om cirkulär ekonomi och hållbart mode ur ett nordiskt perspektiv, där vi med gemensamma krafter kunde samla mer än 600 personer från hela världen att lyssna på de nordiska lösningarna.  

Samarbete gällde även i vårt internationella nätverk av svenska handelskammare, Swedish Chambers International, där jag sitter med i styrelsen. Vi möttes snabbt digitalt för att diskutera erfarenheter och ta lärdom av varandra. Men vi upptäckte också att det fanns ett intresse från våra medlemmar att kunna delta i aktiviteter från andra kammare runt om i Europa. De geografiska avstånden spelade inte längre någon roll då man lätt kunde logga in för att delta på intressanta webinars och lyssna på inspirerande talare som organiserats av de svenska handelskamrarna i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Schweiz eller på hemmaplan i Nederländerna.  

Otaliga utbyten har skett under året och våra medlemmar har fått tillgång till ett enormt utbud av fantastiska webinars och inspirerande talare. Faktum är att deltagandet på våra events har ökat med 100% under coronapandemin. Så hur går vi nu framåt? Vi tror på att utvärdera och behålla de positiva lärdomarna som det gångna året har gett oss; lyhördhet mot våra medlemmar, flexibilitet, samarbeten och partnerskap, ett fortsatt digitalt engagemang, men även en fysisk nätverksplattform där man åter kan mötas och utbyta erfarenheter och affärsmöjligheter.  

Vi har också sett en stor ökning av förfrågningar från Sverige gällande information om den nederländska marknaden och hjälp vid etablering. Vi kommer därför inom kort att presentera en ny avdelning på vår hemsida, där vi med hjälp av expertis från vårt medlemsnätverk svarar på frågor och förmedlar assistans.  

Det gångna året har visat vilken viktig funktion Svenska Handelskammaren i Nederländerna fyller och hur viktigt det är med en organisation som tillhandahåller en plattform dit man kan vända sig för att få information, erfarenhetsutbyte, introduktioner och nätverkande, och där man kan presentera sitt egna företag, men också lära känna nya. Vi erbjuder en fantastisk samlingspunkt och utgångspunkt för svenska och nederländska företag, och vi hälsar dig varmt välkommen till oss om du planerar att etablera eller utvidga din verksamhet till Nederländerna.  

Kerstin Gerlagh,
Vd Svenska Handelskammaren i Nederländerna