Stort tack för i år!

När nyårsklockorna senast ringde anade ingen vilket år som låg framför oss. Men trots all sorg och begränsande restriktioner har Svenskar i Världen uträttat mer än någonsin.

Mötet i våras med utrikesminister Ann Linde ledde bland annat till att vi utökar samarbetet med ambassader och konsulat, att vi numera har en dedikerad kontaktperson på UD med vilken vi regelbundet diskuterar olika lösningsförslag och att utrikesministern lät göra en videohälsning till alla utlandssvenskar under pandemins inledande skede där hon lyfter SVIV:s roll.

Att vara utlandssvenskarnas röst i Sverige är vår viktigaste uppgift. Under året har vi bland annat haft möten med Valmyndigheten, Valkommitténs sekreterare, Skatteverket, Justitiedepartementet, Transportstyrelsen och vi har deltagit i en workshop med Folkhälsomyndigheten och e-Hälsomyndigheten. Vi har även gjort ett inspel till kommittén som utreder åtgärder för att minska fel i folkbokföringen där vi tillförde vår syn på samordningsnummer. Social- och sjukvårdsförsäkring i Thailand är också ett problem som vi försöker komma till rätta med.

Därutöver har vi svarat på remisser om grundpension, nytt internationellt ID-kort, tydligare rättsläge vid internationella familjemål och den om en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Inför den sistnämnda anordnade vi ett upprop som i skrivande stund drygt 4 400 anslutit sig till, och vår debattartikel publicerades i SvD.

Vi har initierat den digitala mötesplatsen Livefika där biskop emeritus Lennart Koskinen och ordförande Louise Svanberg, fd fotbollsproffset Kim Källström, coachen Camilla Degert och utrikesminister Ann Linde har deltagit.

Årets svensk i världen blev Max Tegmark, en av världens främsta och mest respekterade forskare inom AI. För SVIV:s räkning gjorde Tegmark en exklusiv föreläsning, SWED-talk med Max Tegmark. Vid den digitala prisceremonin deltog Martin Lundstedt, koncernchef Volvo Group, Sara Mazur, ordförande WASP och Erik Ekudden, CTO, SVP Strategy and Technology, Ericsson.

Vikten av internationell erfarenhet och kompetens har vi lyft i olika sammanhang. Bland annat poängteras det i vår rapport ”Hur får vi ut var fjärde svensk på utlandsstudier?” som vi har tagit fram tillsammans med Swedish International Students and Alumni (SISA). I samband med rapportsläppet publicerades vår debattartikel i Göteborgs-Posten och vi anordnade ett webinar med SISA samt experter från Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

I podden Rat Race som vi gästspelade i diskuterade vi fördelarna med internationell erfarenhet och att Sverige måste bli bättre på att tillvarata den kompetensen. Eftersom frågan ligger högt upp på vår dagordning initierade vi boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv medborgare?” skriven av professor Gunnar Eliasson som utkom i år.

Jo just det, vi har ju också informerat på längden och tvären om Brexit.

Under 2021 fortsätter vi att lyssna in era behov, debattera, agera remissinstans och ha regelbunden kontakt med olika beslutsfattare för att hitta lösningar på era utmaningar. Vi ska fortsätta inspirera svenskar att ta steget ut i världen, och ge stöd åt alla som flyttar utomlands och hem.

Avslutningsvis vill vi tacka alla representanter världen över som står redo med sin lokalkännedom och sina nätverk, och alla partner som erbjuder värdefulla medlemsförmåner.

Sist men inte minst vill vi tacka alla medlemmar som så engagerat svarar på enkäter, sprider information och återkopplar till oss så att vi tillsammans gör utlandssvenskarnas röst ännu starkare.

Med önskan om en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

SVIV:s styrelse och kansli

Bli medlem

Vill du bli medlem, och därmed få tillgång till en massa fina förmåner samtidigt som du stödjer SVIV:s fortsatta arbete? Läs mer här.

Ge ett extra bidrag

Vill du ge ett extra bidrag till SVIV:s verksamhet? Då kommer ditt namn att synas på förstasidan på webben under 2021. Kontakta kansliet för mer information.

Det finns fyra olika nivåer för privatpersoner:
Silver: 10 000 kr
Guld: 25 000 kr
Platina: 50 000 kr
Diamant: 100 000 kr och uppåt

Vill ditt företag bli partner till SVIV? Kontakta generalsekreterare Cecilia Borglin för mer information.