Rätt värdering och attityd för att tillvarata kompetens

Det krävs en omfattande attitydförändring och bättre kompetens för att fullt ut kunna ta tillvara på just kompetens. Det framgår bland annat i en ny bok som initierats av Svenskar i Världen.

Nu släpps boken ”Sverige och den globala marknaden för kompetens – hur ta tillvara kunskapskapitalet och bli en attraktiv medborgare?” (Ekerlids förlag, 2020).

Bakgrunden till boken var Svenskar i Världens behov av att få en bättre överblick hur det kommer sig att hemvändande svenskar har svårt att komma tillbaka till den svenska arbetsmarknaden – och detta i en tid då svenska bolag skriker efter kompetens.

Författaren Gunnar Eliasson, som är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik vid KTH i Stockholm, fick i uppdrag av Svenskar i Världens hemvändargrupp att undersöka vilka svårigheter som alltför ofta uppstår när svenskar återvänder hem efter några år utomlands.

Problemen varierar självfallet från individ till individ. Ansvar och åtgärder ligger på tre nivåer, enligt författaren; individen, arbetsgivaren och samhället.

Lågt hängande frukt

Svenskar i Världen kommer i kontakt med många återvändande svenskar som beskriver sin frustration över hur svårt det kan vara att komma tillbaka till den svenska arbetsmarknaden. Många menar att deras svenska ursprung väckte positiv uppmärksamhet i landet de bodde i, men tillbaka i Sverige anses deras tid utomlands vara ointressant.

– Den uttalade kompetensbristen i samhället går stick i stäv med de lågt hängande frukterna i form av kompetenta svenskar som dessutom har internationell erfarenhet. Och om många företag har fel förutsättningar att värdera folks kompetens eller utbildning, ja då blir det på sikt ett samhällsproblem. Inte sällan väljer den som inte får ett jobb att söka sig till en arbetsmarknad utanför Sverige, och då försvinner både kompetens och skatteintäkter. Inom ramen för Svenskar i Världens påverkansarbete ingår attitydförändring kopplat till hemvändande utlandssvenskar. Förhoppningsvis kan boken kasta välbehövligt ljus på detta, säger Cecilia Borglin, generalsekreterare på Svenskar i Världen.

– Faktum är att det finns en massa kompetenta svenskar som har arbetat utomlands och som nu är tillbaka i Sverige, men som inte med lätthet matchas med de lediga jobb som finns. Anledningarna varierar givetvis, men en återkommande orsak är svenska arbetsgivares eller rekryteringsbolags oförmåga att värdera utländsk erfarenhet. Det gäller för övrigt även utländska utbildningar, avslutar hon.

Boken kostar 200 kr plus frakt. Kontakta oss för att köpa boken: sviv@sviv.se.