Möte med Valmyndigheten

Idag har vi tagit oss till Valmyndigheten för att överlämna våra resolutioner om särskild valkrets för utlandssvenskar och e-röstning. Väl på plats blev vi väl mottagna av Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef, och Johanna Jansson, valhandläggare och ansvarig för området utlandsröstning, och vi hade en konstruktiv dialog.

Från vårt perspektiv ser vi att en särskild valkrets för utlandssvenskar och införande e-röstning skulle leda till att fler utlandssvenskar både vill och kan rösta. Båda parter konstaterade att det är större distributionsutmaningar för utlandssvenskar än för svenskar boendes i Sverige när det kommer till hantering av röstsedlar.

Vi avvaktar nu ett skriftligt svar från myndigheten.

Resolutionerna finns att läsa här. De har även lämnats över till Justitiedepartementet och Sveriges riksdagspartier. Näst på tur blir Konstitutionsutskottet.