Ökad logistik och högre kostnader för nytt ID-kort

Nytt ID-kort som kräver biometriska data ska införas inom EU. I vårt remissyttrande fokuserade vi på att hänsyn måste tas till den mer omfattande logistik och därmed ökade kostnader för svenskar som måste skaffa och förnya sitt ID-kort utomlands, inte minst vad gäller barnfamiljer.

I juni 2019 antog EU-parlamentet en förordning om säkrare ID-kort för sina medborgare. De skärpta säkerhetskraven innebär att biometriska data ska kopplas till ID-kortet, det vill säga ansiktsbild och fingeravtryck.

I vårt remissyttrande poängterade vi att utlandssvenskar som behöver förnya sitt pass eller ID-kort, och inte har möjlighet att göra det under ett Sverigebesök, behöver ta sig till en svensk ambassad eller bemyndigat konsulat. Det medför kostnader vad gäller transport till och från utlandsmyndigheten, både vid ansökan och uthämtning. I de fall då ambassaden eller konsulatet ligger långt ifrån hemmet behöver semesterdagar nyttjas. Dessutom tillkommer högre kostnader för själva pass- och ID-handlingarna jämfört med om dessa hade ansökts om i Sverige. 

Enligt det nya direktivet kommer ID-kort för barn under 12 år bara gälla i tre år och behöver därmed förnyas oftare. Vi anser därför att dessa ID-kort borde kosta mindre. Ett rimligt prisavdrag är att ID-korten för barn bara ska kosta 3/5 eller 60% av kostnaden för ett ID-kort för vuxna, dvs 960 kronor istället för 1 600 kronor.

Det bästa hade också varit om alla EU-ambassader/konsulat kunde utföra denna insamling av biometriska data med tanke på att ID-korten ska följa samma format och ha samma sorts innehåll för alla EU-medborgare.

Stort tack till advokat Jan Frydman på Frydman Advokatbyrå som pro-bono hjälpte oss med remissyttrandet!

Läs remissyttrandet här.