Möte med Skatteverket

Påverkansarbetet fortsätter coronan till trots. Idag har vi samtalat med Stina Ögren, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning och Anne Charlotte Hakefjäll, sektionschef på Skatteverkets rättsavdelning.  

Vi diskuterade de konsekvenser som uppstår när man som utlandssvensk gallras ut från statens personadressregister SPAR efter tre år som utskriven. Bland annat försvinner möjligheten att förnya eller skaffa sig BankID, vilket utestänger utlandssvenskar från att få tillgång till olika internettjänster men också att olika aktörer inte längre kan kommunicera med dessa svenskar. Vi fick besked om att Skatteverket har sett över frågan och lyfter den i sitt remissvar Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (se 2.5 avsnitt 9.2.3) som förespråkar dubbelt så lång gallringsfrist – från tre år till sex, vilket var glädjande att höra även om vi gärna skulle se en gräns på tio år motsvarande vallängden.   

En annan fråga som diskuterades var de problemen som uppstår vid långa handläggningstider för inskrivning i Sverige, och slutligen belyste vi svårigheterna som följer med ofullständiga certifikat som behövs för att bekräfta giftermål, födelse eller dödsfall. Skatteverket listar certifikat och besivformulär som vanligt efterfrågas utomlands på sin sida Vanliga önskemål från utländska myndigheter .

Det trevliga och konstruktiva samtalet avslutades med löften om att följa upp resolutionerna och återkomma med skriftligt svar. De påpekade att Skatteverket hela tiden strävar efter att förbättra sin information och sina tjänster och tar gärna emot tips och idéer på hur det ska gå till.  

Har du något konkret förslag kan du höra av dig till oss, så återkopplar vi till Skatteverket. Mejla dina tankar till sviv@sviv.se med Skatteverket i ämnesraden.  

Resolutionerna som låg till grund för samtalet var:  
Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar 
Bevara utlandssvenskars folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR 
Utökad information vid registrering av ”birth certificate”, “death certificate” och “marriage certificate” 

Andra relevanta länkar:  
Flytta till Sverige- Du är svensk medborgare 
Flytta utomlands