Ytterligare press i frågan om social- och sjukvårdsförsäkringar i Thailand

För svenskar boendes i Thailand är frågan om social- och sjukvårdsförsäkringar, eller snarare avsaknaden av social- och sjukvårdsförsäkring, en akut fråga. Många vittnar om problem som uppstår vid sjukvårdsbesök då de inte omfattas av den svenska socialförsäkringen. Att teckna privata försäkringar och reseförsäkringar är både krångligt och kostsamt. I värsta fall riskerar dessa svenskar att bli utan vård eller hamna i en ekonomisk skuldfälla.

Den svenska handelskammaren i Thailand, TSCC, har i ett officiellt uttalande ställt sig bakom Svenskar i Världens resolution ”Reglering av sjukvård och försäkringar för utlandssvenskar boende utanför EU/EES och Schweiz”.

Avsaknaden av sjukvårdsförsäkringar är ett akut problem då Thailand som första land inom ASEAN frihandelsområde funderar på att införa ett nytt krav på privat sjukvårdsförsäkring som täcker sjukvård och öppen vård till ett visst belopp. Om detta krav skulle införas, skulle det beröra de cirka 70 000 utländska pensionärer, varav drygt 1 000 svenskar, som söker årsvisum och förlängning av sitt uppehållstillstånd på årlig basis.

Eftersom en sjukvårdsförsäkring, som också täcker risker till följd av tidigare sjukdomshistorik, inte går att teckna för pensionärer och andra blir detta problematiskt. Många expats i Thailand lever numera utan en privatförsäkring, vilket också TSCC framhåller. Det i sin tur resulterar i att statliga sjukhus i Thailand dras med obetalda räkningar från utländska patienter. En direkt avgift till Thailands sjukvårdsadministration skulle reducera dessa förluster.

Förutom Svenskar i Världen och TSCC verkar Samorganisationen för svenskföreningar i Thailand för sjukvårdsförsäkring i Thailand, SAMS, i frågan och hoppas på att gemensamma ansträngningar ger resultat..

Läs Svenska Handelskammaren i Thailands uttalande här.

Läs Svenskar i Världens resolution här.