Ny rapport slår fast: Antalet svenska utlandsstudenter för lågt för Sveriges bästa

Det behövs fler svenskar med utlandserfarenhet. Men en ny rapport från SVIV och SISA visar att utvecklingen går åt fel håll. Läs rapporten och se webinariet ”Hur ska Sverige öka andelen svenska utlandsstudenter?”.

Globaliseringen ska inte avvecklas efter pandemin – den ska utvecklas. Det kräver att Sverige får ut fler studenter på utlandsstudier. Andelen svenska utlandsstudenter har stått stilla sedan 2002. År 2019 hade endast 15 procent av Sveriges examinerade studerat eller arbetat utomlands inom ramen för sin utbildning. Det är lägre än det uttalade målet ”20 procent år 2020” som ett samarbete mellan 47 europeiska länder om utbildning på högskolenivå satte upp år 2011.

– För många är utlandsstudierna det första självständiga steget ut i världen. Forskning från EU-kommissionen visar att studenter med utlandserfarenhet snabbare hittar ett första jobb och får en bättre löneutveckling. Kontakter, språkkunskap och interkulturell kompetens stärker Sveriges exportberoende företag och landet som helhet, säger Svenskar i Världens generalsekreterare Cecilia Borglin.

I Finland studerar idag 24 procent utomlands och i Tyskland 33 procent. Sverige skickar varje år tillbaka tiotals miljoner kronor till EU, obrukade pengar menade att främja studentutbyten. Men om pengarna finns, varför misslyckas Sverige öka andelen utlandsstudenter?

I rapporten Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier? framtagen av SVIV och SISA framgår att svaret ligger hos lärosätena och politikerna.

För första gången rangordnas alla svenska lärosäten efter hur många studenter som studerar utomlands. Skillnaderna är mycket stora: sex lärosäten skickar redan fler än 20 procent av sina studenter utomlands, medan elva lärosäten skickar färre än 10 procent av sina studenter.

– Sverige har inte råd att vara insulärt. Lärosäten och regeringen måste agera för att se till att var fjärde svensk student studerar utomlands år 2025, säger Adrian Stymne, ordförande för Swedish International Students and Alumni, SISA, och ansvarig för rapporten.

Ladda ner rapporten: ”Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?”.

Kolla även på vårt webinar här nedan med Katarina Hägg, chef för externa relationer och internationella samarbeten på Handelshögskolan i Stockholm, Sylvia Schwaag Serger, prorektor och ställföreträdare för rektor vid Lunds universitet med ansvar för bl.a. internationella frågor, rapportförfattare Adrian Stymne och Bella Hansson fd utlandsstudent. Eller se den på vår Facebook-sida.

Du har väl inte missat vår debattartikel i GP? Här kan du läsa den.