Utlandssvenskars syn på samordningsnummer in i utredningsarbetet

Samordningsnummer är ett bekymmer för många utlandssvenskar. Vi har nu tillfört utlandssvenskarnas perspektiv i den pågående utredningen Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen och fått besked från utredningssekreteraren att de tar med sig synpunkterna i det fortsatta utredningsarbetet.

Vi fortsätter att uppmärksamma utlandssvenskarnas perspektiv i pågående utredningar. Senast ut är inspelet till den kommitté som ansvarar för att ta fram åtgärder för att minska fel i folkbokföringen.

Med anledning av utredningen om folkbokföring och samordningsnummer som görs utifrån kommittédirektiv 2019:54, Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen, vill Svenskar i Världen tillföra perspektiv som tillhör de många utlandssvenskar vars barn har fått / eller kommer att få samordningsnummer.

Svenska medborgare födda utomlands av svenska föräldrar, alternativt att en av föräldrarna är svensk medborgare, missgynnas av att de tilldelas samordningsnummer istället för svenska personnummer. Bland annat är det näst intill omöjligt att ställa dessa barn i kö till skolor eller förskolor vid hemflytt eftersom de digitala systemen i samhället inte klarar några avvikelser från standarden. Medias negativa bild av hur samordningsnummer missbrukas underlättar inte för de svenska medborgare som innehar samordningsnummer, tvärt om.

Inom ramen för Kommitténs framtida förslag önskar vi därför att speciell hänsyn tas till dessa barn.

Svenskar i Världen anser därför att barn till svenska medborgare ska få svenska personnummer oavsett var i världen barnen än föds, och att de barn till svenska medborgare som idag har tilldelats samordningsnummer ska få svenska personnummer per automatik. Detta skulle vara ett steg på vägen för myndigheter att få koll på vilka några av de människor som har tilldelats samordningsnummer är, men framförallt skulle det underlätta för svenska medborgare att vara en del av samhället som de enligt svensk lag tillhör.

Då samordningsnummer är en så pass omfattande utmaning för många utlandssvenskar lyftes detta på Utlandssvenskarnas parlament i fjol och sammanfattades i följande resolution.

Utredningssekreterare Jonatan Lundqvist återkopplar:

Vi tackar så mycket för synpunkterna och att ni belyser de problem som finns ur ert perspektiv. Vi tar med oss synpunkterna i det fortsatta utredningsarbetet. Vi återkommer längre fram om vi ser behov av ett möte för att diskutera frågorna vidare.