Coacha dig själv vid stress

Ibland utmanas vi av svåra situationer som kan leda till rädsla, oro, ilska eller sorg. Att vara medveten om känslorna, och hur vi reagerar, är viktigt för att kunna förstå och hantera stress bättre. Den auktoriserade coachen, tillika SVIV-representanten i Nederländerna, Camilla Degerth har tagit fram en modell för självcoachning.

Oavsett om det handlar om stress som uppkommer i samband med coronapandemin, skilsmässa, utflytt eller hemflytt är det viktigt att kunna identifiera sina känslor. Ett team bestående av auktoriserade coacher på KnowYouMore har tagit fram en modell för att hjälpa människor hjälpa sig själva.  

– Modellen bygger på att hjälpa till med att identifiera de känslor man känner för att därefter coacha personen i fråga att hitta sina egna verktyg för att hantera dem, men också ta lärdom av hela processen, säger Camilla Degerth som arbetar som coach inom globalt ledarskap och även stöttar personer som flyttar utomlands på grund av sitt eget eller sin partners arbete. Dessutom är hon SVIV:s representant i Nederländerna.

Modellen togs fram i samband med pandemin efter insikten att det saknas en modell som kan hjälpa människor att hjälpa sig själva utifrån hur en coach arbetar. Modellen används idag bland annat av personer inom vård och omsorg i Skottland.

Fakta om Camilla Degerth och Self Care i en kris:

Camilla Degerth arbetar som coach inom globalt ledarskap, samt med att stötta personer som flyttar utomlands på grund av sitt eget eller sin partners arbete. Tack vare tolv internationella flyttar mellan tre kontinenter, som ung och senare med en egen familj, har hon en stor förståelse för de utmaningar man kan erfara professionellt och privat, både vid flytt till ett annat land samt vid återflytt till Sverige. 

Camilla Degerth bor i Nederländerna där hon är SVIV:s representant. Tillsammans med ett par kollegor på KnowYouMore har de skapat självcoachingmodellen Self Care i en kris.

Läs mer om