Möte med Transportstyrelsen

Idag har vi diskuterat utmaningen med att det inte går att förnya sitt svenska körkort från utlandet med den svenske representanten för Körkortskommittén Olof Stenlund och Pär-Ola Skarviken, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

Sverige är bundet till det EU-direktiv som idag inte godkänner att Sverige förnyar svenska körkort från utlandet. Det här påverkar många utlandssvenskar och framförallt FN-svenskar som inte har möjlighet att ta nytt körkort i varje land de tjänstgör i.

Under mötet lyfte Transportstyrelsen möjligheten att frågan återigen kan tas upp och diskuteras inom EU för att få till en förändring i det nuvarande direktivet. Vi kommer därför att fortsätta förse dem med argument med förhoppning om att det går att få till stånd en förändring i frågan.

Här kan du läsa resolutionen om förnyat körkort från utlandet.