Så drabbas svenska bolag på den amerikanska marknaden

Hur har svenska bolag verksamma på den amerikanska marknaden anpassat sina strategier utifrån coronapandemin? Det har Handelskammaren i New York sammanställt i en ny rapport.

Handelskammaren i New York har initierat en omfattande undersökning med syfte att bilda sig en uppfattning om hur pandemin har drabbat svenska företag aktiva på den amerikanska marknaden.

Rapporten gjordes i samarbete med Applied Value Group och generalkonsulatet i New York och fler än 100 företag bidrog med svar och deltog i uppföljande djupintervjuer. Resultatet visar hur bolagen har anpassat sina strategier och presenterar också vilka specifika åtgärder bolagen har tagit och hur de planerar framåt.

Rapporten hittar du här.