Kunglig medalj till Barbro Osher

SVIV:s tidigare styrelseledamot Barbro Osher föräras i år H.M. Konungens medalj. Hon får medaljen för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser för att främja svensk kultur och det svensk-amerikanska samarbetet.

På nationaldagen meddelades att H.M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band delas ut till sex svenskar, varav Barbro Osher är en av dem. Barbro Osher satt i SVIV:s styrelse 2007-2018 och har även gett värdefullt finansiellt stöd till SVIV:s verksamhet under många år.

Barbro Osher får medaljen för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser för att främja svensk kultur och det svensk-amerikanska samarbetet.

H.M. Konungens medalj, tidigare Hovmedaljen, instiftades 1813 som belöning för långvarig och trogen tjänst vid hovet. Sedan 1975 tilldelas svenska och utländska medborgare medaljen för särskilda förtjänster, samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst. Den är, näst efter Serafimermedaljen, den högsta utmärkelse som statschefen delar ut till svenska medborgare.

Läs mer om övriga mottagare av medaljen här.