MÖT STYRELSELEDAMOT OCH ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN CLAES-JOHAN GEIJER

Styrelseledamot och ordförande i valberedningen, Claes-Johan Geijer

Född: 1957
Yrke: Civilekonom
Länder du har bott i: Sverige, Tyskland, USA, Sverige, Schweiz, USA, Luxembourg, England, Sverige och Luxembourg i den ordningen, dvs flyttat ut från Sverige tre gånger och in två gånger, totalt 35 år utomlands.

Yrke
Civilekonom. Varit verksam inom industriföretag och banker i olika ledande befattningar, sista operativa befattningen som chef för Carnegies Private Banking-verksamhet. Sedan flera år styrelseledamot och rådgivare med bas i Luxembourg.

Kuriosa
Gift med Elizabeth från Norge där jag tillbringat mina somrar i mer än 30 år. Är svensk honorärkonsul i Luxembourg.

Vilket är ditt favoritland?
Sverige och Norge så klart.

Ditt bästa tips inför utlandsflytten? 
Förbered dig på och ställ in dig på att varje land är annorlunda och har olika rutiner, seder etc. Det är upp till dig att ta reda på saker och ju mer man förbereder flytten desto lättare går det. Ha en positiv inställning till allt det nya och äventyret som en utlandsflytt innebär.

Ditt bästa tips inför hemflytt?
Jag skulle nog säga att det är samma saker som för utlandsflytten.

Varför engagerar du dig i Svenskar i Världens styrelse? Utlandssvenskar behöver ett språkrör för att deras frågor ska tas tillvara, och Sverige behöver ett språkrör för att kommunicera med utlandssvenskar. Gruppen cirkulära svenskar kommer att fortsätta att öka.