Global kompetens Ericssons väg framåt

Det som började i en oansenlig liten verkstad i 1870-talets Stockholm där Lars Magnus Ericsson reparerade och tillverkade delar till telegrafutrustning, har utvecklats till ett av världens ledande företag inom kommunikationsområdet. Intuitiv interaktivitet i realtid mellan människa och maskin på säkra plattformar är framtidens Ericsson.

Ericsson är ett av världens ledande företag inom kommunikationsområdet och tillhörande tjänster som bland annat möjliggör att människor kan vara uppkopplade mot smarta mobiler, datorer liksom fordon, hushållsapparater och byggnader i realtid. Den svenska organisationen har närmare 12 500 anställda av totalt 95 500 globalt inom företagets alla verksamheter – forskning, utveckling, försäljning, produktion och administration.  

Huvudkontoret i Kista är en smältdegel av internationell kompetens – mer än 100 nationaliteter arbetar här.

”Vi är så globala att det nästan är konstigt att prata om begrepp som internationell kompetens inom bolaget, det är kompetensen vi efterfrågar. Att komma från Sollentuna eller New Dehli är oväsentligt i vår värld. Mångfalden är lika naturlig som att vi andas”, säger Anki Ljung, Head of Talent Acquisition Sweden & Group Functions på Ericsson

Anki Ljung, Head of Talent Acquisition Sweden & Group Functions på Ericsson.

Hon menar dock att det är viktigt att ha ett öppet sinne. För med mångfalden kommer behovet av att kunna navigera bland olika kulturer. I detta sammanhang blir det viktigt att förstå, och inte underskatta, den kulturella påverkan man har med sig från sin uppväxt.

HÄFTIGA GREJER NÄR PERFEKT MIX UPPNÅS

Som de flesta globala bolag flyttar Ericsson medarbetare världen över. Cecilia Calais, Head of Global International Mobility, konstaterar att det från Sverige skickas ut väsentligt färre expats idag jämfört med tidigare. I detta sammanhang innebär begreppet ”svensk medarbetare” en person som har en lokal anställning vid ett Ericssonbolag i Sverige, oavsett var personen är född.

”Nationaliteten i sig är ingen förutsättning för mångfald. Kompetens däremot förändras över tid och det sitter i Ericssons själ att ta tillvara den på bästa möjliga vis”, säger Cecilia Calais. ”Det blir därmed mer relevant att föra statistik över kompetensen än varifrån man kommer. Vår erfarenhet är att med den rätta mixen av kultur, utbildning och kompetens, skapas nya innovationer!”

Det faktum att bolaget har inte mindre än 49 000 aktiva patent måste anses som ett tydligt kvitto på att det händer häftiga grejer inom bolaget tack vare alla medarbetare.

På Ericsson är det viktigt med en hög engagemangsnivå och inkludering. Det görs genom att låta alla komma till tals, och här blir tekniken viktig. Teamen är sammansatta av individer som bor världen över, så olika tidszoner blir en faktor att förhålla sig till inom de olika projekten.

EXPATRIERING SOM FUNGERAR FÖR ALLA

På frågan om vad som utmärker sig som svenskt inom ett bolag grundat på svensk ingenjörskonst som är så uttalat globalt kommer svaret snabbt: det svenska omhändertagandet.

”Vi är ansvarstagande vad gäller våra medarbetare, vilket för oss är ett ’svenskt’ drag”, säger Anki Ljung.

Ett område som Ericsson vet är viktigt är skolgång för utsända medarbetarnas barn. Vid ett tillfälle saknades det en internationell skola i England som efterfrågades av ett team som flyttades ut från Sverige. Det resulterade i att Ericsson startade en skola.

Medföljande till en Ericssonanställd som är placerad i ett annat land beaktas i ersättningspaketet som erbjuds vid utlandsposteringen, i form av ett påslag för den medföljande, som till exempel kan användas till att studera eller hjälp med jobbcoachning. Vissa medföljande väljer att fortsätta sitt jobb på distans.

”Det kan låta lätt på pappret, men blir en annan sak i verkligheten eftersom det ställer krav på arbetsgivaren att ha koll på vad en distanstjänst innebär. Det är exempelvis viktigt att bolaget har koll på hur det nya landets arbetsmarknads-, skatte- och avgiftsregler ser ut. För att en expatriering ska bli framgångsrik måste det funka för hela familjen”, avslutar Cecilia Calais.

Cecilia Calais, Head of Global International Mobility på Ericsson. Foto: Bengt Säll

Huvudpartner till Svenskar i Världen
Ericsson har varit huvudpartner till Svenskar i Världen sedan 1944.