Mindre än en månad kvar till brexit

Brexit kryper allt närmare och datumet för utträdet kan senast ske den 31 oktober. Även om detta datum är högst osäkert tippar många experter att det finns en överhängande risk för ett så kallat No-Deal brexit. Detta medför stora konsekvenser för såväl företag som privatpersoner. EU-kommissionen och andra aktörer har förberett sig ifall en No-Deal skulle inträffa. Sveriges regering har i samarbete med EU och Storbritannien arbetat för att mildra de konsekvenser det skulle medföra. Regeringen har bland annat skapat förslag på lagändringar med tillfälliga och förlängda tidsfrister för Svenska medborgare i Storbritannien. För mer information kan en kolla på följande länkar:

Sveriges regering  –  Vad betyder brexit för särskilt berörda medborgare?
Europeiska kommisionen – Förberedelser för brexit
Sveriges ambassad i London – Aktuellt om brexit
Sveriges ambassad i London – FAQ om brexit
Europaportalen – Brexit

Läs mer om

, ,