Möte om Garantipensionsutredningen

Efter ett beslut taget i EU i december 2017 gällande garantipensionen, har regeringen utsett en särskild utredare för att analysera och lämna förslag till hur den framtida Garantipensionen kommer konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken.

Enligt domen ska garantipension samordnas med pensioner från andra EU-länder som en s.k. minimiförmån. Detta innebär bland annat att det enligt EU-rätten inte längre är ett krav att Sverige betalar ut garantipension till personer som är bosatta i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz. Enligt en tillfällig lag, som gäller till utgången av året, betalas dock garantipension ut till utomlands bosatta personer på motsvarande sätt som tidigare.

Den 2 april har Svenskar i Världen ett möte med utredningssekreteraren för Garantipensionsutredningen (S 2018:14) för att diskutera hur vi ser att utkomsten av denna utredning bör se ut för svenskar bosatta utanför Sverige i andra EU/EES-länder eller i Schweiz.

Som utlandssvenskarnas röst i Sverige vill vi föra fram dina åsikter! Mejla oss dina synpunkter senast den 28 mars på sviv@sviv.se, skriv ”Garantipension” i ämnesraden.

Foto: Pixabay.com

Läs gärna hela kommittédirektivet nedan.