Vi bryr oss om din integritet

Bild: Pete Linroth (Pixabay)

 

Den 25 maj träder EU:s Dataskyddsförordning eller General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Lagen ersätter  Personuppgiftslagen (PUL). Såsom många andra organisationer jobbar vi på Svenskar i Världen nu på för fullt med att anpassa oss till de nya reglerna, för att garantera våra medlemmars och prenumeranters integritet och säkerhet. Svenskar i Världen värnar om din personliga integritet och välkomnar därför de nya reglerna, som kommer att skydda privatpersoners personuppgifter i ännu högre grad. Vi håller nu på att uppdatera vår Integritetspolicy och våra rutiner för att möta de nya kraven.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL), och på många sätt kommer integritetsskyddet vara sig likt. Men den nya lagen ställer också högre krav på personuppgiftsansvariga, och har en ambition att i högre grad skydda enskilda individer från kränkningar till följd av felaktig personuppgiftsbehandling.

I korthet går GDPR ut på att man alltid ska samla in så lite personuppgifter som möjligt, alltid ska kunna motivera varför man samlar in personuppgifter och att man ska informera tydligt så fort man behandlar personuppgifter. För att behandla personuppgifter krävs samtycke eller en annan laglig grund. Lagen ger också privatpersoner rätt att höra av sig till någon som behandlar deras personuppgifter och begära att bli raderad, begära rättelse av sina personuppgifter eller att begära att få reda på vilka personuppgifter som finns sparade om en. Den ställer också ökade krav på datasäkerhet. Organisationer som behandlar personuppgifter måste anmäla eventuella incidenter där personuppgifter är inblandade till Datainspektionen. Följer en organisation inte lagar och regler kan Datainspektionen dela ut höga böter.

Med anledning av detta håller vi på Svenskar i Världen just nu på att uppdatera vår Integritetspolicy, upprätta nya avtal med de företag som hjälper oss att behandla personuppgifter, och uppdatera och se över våra rutiner för behandling av personuppgifter. Lagom till den 25 maj när GDPR träder i kraft kommer vi att informera om vår nya Integritetspolicy.