Remissvar om ökad internationalisering av universitet och högskolor

Nyligen lämnade vi vårt yttrande gällande delbetänkandet av utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor; ”En strategisk agenda för internationalisering” (SOU 2018:3).

 

Vi bifaller förslaget och uppskattar att UHR får ett utökat uppdrag vad gäller internationalisering. Däremot vill vi se förslag som bidrar till jämställdhet och integration samt att vi vill minska hindret att studera utomlands respektive ta sig an ett utlandsuppdrag, hinder som uppstår pga bristande möjligheter för medföljande.

Här finns hela svaret och alla våra remissyttranden samlade.

 

Foto: Magnus Liam Karlsson