Idag är det samernas nationaldag

Idag är det samernas nationaldag och det firas av samer över hela Sápmi, vilket är det stora landområde som sträcker sig över Ryssland, Finland, Norge och Sverige där samer bor. Sedan år 1992 har firandet av samernas gemensamma nationaldag skett den 6 februari, och det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk. I augusti år 1986 antogs den samiska flaggan som är gemensam för alla samer. Samma år antogs också Sámi soga lávlla som officiell samisk nationalsång.

Samerna är ett av världens ursprungsfolk, och det enda i Europa. De har egen kultur, eget språk och egna traditioner som skiljer sig från övriga samhället. Samerna har även en egen lag: Sametingslagen. För att få skriva in sig i röstlängden, och därmed få rösta i valet, ska man ha eller ha haft samiska som språk i hemmet samt anse sig vara same. I Sápmi finns ungefär 80 000 till 100 000 samer, och i Sverige beräknas det finnas mellan 20 000 och 35 000 samer.

Många tror att samer endast jobbar med renar, men faktum är att detta gäller för enbart 10 % av Sveriges samer. Många arbetar istället med turism, konst, musik och slöjd. Men de allra flesta samer har vanliga jobb i det svenska samhället. Något som ofta anses känneteckna samerna är den traditionella dräkten som kallas kolt. Kolten är en viktig sammanhållande identitetssymbol, och den har särskild stor betydelse i festliga sammanhang.
Vill du veta mer om samer? Se http://www.samer.se för mer information.

Fotograf: Lola Akinmade Åkerström (Image Bank Sweden)