i-voting en fråga för Europa

I oktober lanserade organisationen ETTW (Europeans Throughout The World) en crowdfundingkampanj för att införa internetröstning, även kallad ”i-voting”, för européer som bor utomlands över hela världen. Nästan 80 miljoner européer bor och arbetar i ett annat land än sitt ursprungsland. De flesta av dem har rätt att rösta i både sitt hemlands nationella val och i val till Europaparlamentet. Men väldigt få av dem använder sin rätt, på grund av föråldrade röstningsmetoder och komplicerad registrering.

Donationerna i den här crowdfundingkampanjen kommer att användas för att genomföra evenemang som medvetandegör hur internetröstning ska gå till i framtiden och hur man vill införa regler kring detta förfarande.

Tekniskt sett har projektet lanserats framgångsrikt. Hundratals kampanjaffischer har skickats till medlemsorganisationer, sammanslutningar, andra utställningsorgan, pressen och relevanta institutioner på europeisk nivå. Men effekten har ännu inte varit tillfredsställande och ETTW har bestämt sig för att uppgradera insatserna. På ETTW´s webbplats finns crowdfounding-kampanjen beskriven ytterligare.

ETTW´s styrelse har diskuterat säkerhetsfrågan (hacking) och har bestämt sig för att ta itu med denna fråga under kampanjen.

För den som vill använda sig av ETTW´s affischer och bidra till i-voting kan ta del av deras affischer här:

 

 

källa: ETTW´s nyhetsbrev 15/2017