Svenskarna är världsledande i politisk kunskap

Svenskarna ligger i världstoppen när det gäller politisk kunskap, visar den jämförbara forskning som finns. Det skriver forskaren Henrik Ekengren Oscarsson på den statsvetenskapliga bloggen Politologerna. Forskningen baseras på de frågor om politisk kunskap som ställs i den globala valundersökningen CSES och visar att svenskar är bland de allra mest kunniga när det gäller politik. Men vad detta beror på är oklart, enligt Ekengren Oscarsson.

CSES (Comparative Study of Electoral Systems) är ett globalt projekt som har genomförts för fjärde gången. I undersökningen ställs bland annat fyra frågor om politisk kunskap. Med hjälp av dessa har Henrik Ekengren Oscarsson skapat ett index där ett lands invånare kan få värden mellan 0-100 i politisk kunskap. Sverige ligger i detta index på värdet 75. Svenskarna hade i genomsnitt rätt på tre av de fyra frågorna om politisk kunskap. Av de länder som är med i undersökningen ligger bara Irland och Kanada på högre värden än Sverige, men det ska även sägas att i dessa länder ställdes inte alla fyra frågor. Väljer man således att räkna bort dessa länder är Sverige världsledande när det gäller politisk kunskap.

3ad37-kunskap

Källa: The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) III.

Varför svenskarna är så kunniga finns inga självklara svar på, menar Ekengren Oscarsson. Vissa brukar peka på den tradition av folkbildning och public service som finns i Sverige, andra på högt valdeltagande och valsystemet, medan ytterligare andra säger att samhällskunskapsundervisningen i skolan har satt sina spår i den svenska befolkningen. Kanske har även en tradition av tidningsläsande någonting med saken att göra.

Frågorna som respondenterna fick svara på var namnet på den inhemska finansministern, arbetslöshetstal i det egna landet, vilket som är det näst största partiet i det egna landet samt vem som är FN:s generalsekreterare. Nio av tio svenskar kunde namnge Anders Borg som finansminister medan bara knappt över hälften korrekt kunde ange att arbetslösheten i Sverige låg på 8 procent.

Källa: Henrik Ekengren Oscarsson, Politologerna.
Läs hela analysen här.