Indien och Irland satsar på sina diasporor

Enligt FN:s senaste uppskattningar bor 244 miljoner människor, eller 3,3 procent av världens befolkning, i ett annat land än där de föddes. De är dock koncentrerade i bara 20 länder. Flest bor i USA, Tyskland, Ryssland och Saudiarabien. Bland invandrare över hela världen är 20 miljoner flyktingar från krig eller förföljelse i sina hemländer.

Indien har den största diasporan i världen

I ett land med en lång migrationshistoria där invånarantalet idag uppgår till 1,3 miljarder (2022 förutspås de bli fler än kineserna) och medianåldern bara är 26 år, är diasporan också världens största.

Indien har ett av världens största diaspora-program, implementerade strategier för hur andra länder ska få bättre kännedom om vad Indien är och står för, program för att hjälpa studenter som vill studera utanför Indiens gränser, stipendier för utlandsindiers barn som vill knyta an till sitt hemland och ett projekt som hjälper utlandsindier att spåra sina rötter i hemlandet. Många av dessa finansieras med statliga medel som betalar flygbiljetten till Indien från det nya hemlandet, kost, logi, studiebesök, med mera. Nya program för den indiska diasporan tas fram på regeringsnivå för att engagera diasporan runt om i världen.

19 av de 20 största IT-företagen har startats av indier med utländsk kompetens

Indien försöker ständigt och mycket medvetet att locka framgångsrika indiska medborgare utomlands att investera och starta företag i hemlandet. De har bland annat dragit stor nytta av högutbildade ingenjörer som efter ett eller två decennier i utlandet har återvänt hem och bidragit till utvecklingen. Av Indiens 20 främsta IT-företag har 19 startats av indier som fått sin utbildning och arbetat utomlands, framför allt i USA.

Utlandsindiernas dag

Varje år firas utlandsindiernas dag, Pravasi Bharatiya Divas Day, den 9 januari. Den är sponsrad av regeringen “för att uppmärksamma hur mycket indier utanför landet bidrar till sitt moderland”. Det hålls en tre dagar lång konferens och priser till
utlandsindier delas ut. Datumet sammanfaller med Mahatma Gandhis återkomst till Indien från Sydafrika.

Irland har en egen minister för diasporan

Den irländska regeringen har en nyligen uppdaterad och mycket utförlig policy för sin diaspora. Syftet är att både driva och utforma engagemanget för utlandsirländarna genom att:

  • Stödja de som har lämnat Irland och behöver eller vill ha stöd
  • Sammanföra alla runt om i världen i alla åldrar som är irländare, av irländsk härkomst eller har en konkret förbindelse till Irland och som vill upprätthålla en förbindelse med Irland och med varandra på ett inkluderande sätt.
  • Främja ett brett utbud av aktiviteter på lokal, nationell och internationell nivå för att utveckla ett tvåvägsengagemang mellan irländare som bor utomlands och i Irland.
  • Erkänna den stora variation av människor som utgör diasporan och de viktiga insatser som de gör och har gjort, både individuellt och kollektivt, för att forma vår uteckling och identitet.
  • Utveckla och möta utmanande behov när tiderna förändras för irländare i utlandet.

På bilden delar Irlands förre detta Diasporaminister Joe McHugh ut det Irländska Diasporapriset 2016 till den politiske analytikern Chris Matthews.