Förnyelse av körkort utanför EU/EES

Kansliet har fått många frågor från svenskar bosatta utanför EU/EES om vad som gäller vid förnyelse av svenskt körkort med anledning av regeringens nya förslag. I ”prop. 2016/17: 83 Några Körkortsfrågor har regeringen föreslagit att körkortslagen ska ändras. Den föreslagna ändringen innebär att möjligheten att förnya sitt svenska körkort tas bort för personer som är permanent bosatta utanför EU/EES, om personen inte sedan sex månader studerar eller är permanent bosatt i Sverige. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Under gårdagen uppmärksammades lagändringen i medier vilket medfört en del frågor från Svenskar i Världens medlemmar. Informationen som Svenskar i Världen förmedlar är direkt från Trafikverket och Regeringen.

Lagändringen grundar sig på att Europaparlamentet och Europarådet inte anser att Sverige uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 7.3 b och 12 i tredje körkortsdirektivet. För att uppfylla dessa skyldigheterna föreslås en lagändring.

Som permanent bosatt i ett land inom EES får du inte förnya ditt svenska körkort, utan du kan bara förnya körkortet i det land du är folkbokförd i. Detta ska nu gälla utanför EES också. Det innebär att om ditt körkort går ut måste du förnya det i det land du är permanent bosatt i. Det kan betyda att du måste göra om körkortsprovet, det varierar beroende på om landet du är bosatt i kräver det. Du måste dock inte göra om körkortsprovet om du väljer att flytta tillbaka till Sverige och sedan förnyar ditt svenska körkort här.

Eftersom regeringens proposition följer ett EU-direktiv och därmed med största sannolikhet kommer att antas, kommer Svenskar i Världen att skicka ett remissvar till Transportstyrelsen som planerar att göra om sina nya föreskrifter utifrån den nya lagändringen. Vårt remissvar läggs ut på hemsidan.

I det första numret av Svenskar i Världens tidning 2017 kan du läsa vad Transportstyrelsen har att säga om de nya reglerna. Tidningen ges ut den 22 februari 2017.

Länkar:

Regeringens förslag

Europaparlamentets och Europarådets direktiv

Transportstyrelsens remiss

Svenskar i Världens remissvar

Läs mer om