Försäkra dig mot höga begravningsavgifter

Att bli begravd i Sverige utan att ha betalat begravningsavgift är kostsamt. Dessutom måste den församling du vill bli begravd hos ge sitt godkännande. Flera utlandsboende svenskar som inte betalar begravningsavgift via inkomstskatten, önskar av den anledningen kunna betala begravningsavgift till Svenska Kyrkan eller till sin hemkommun.

Enligt begravningslagen är det endast den som är folkbokförd i Sverige som har rätt till de tjänster som begravningslagen erbjuder. För den som inte är folkbokförd i Sverige vid dödsfallet måste dödsboet betala alla kostnader.

Att betala begravningsavgiften utan att vara folkbokförd är enligt begravningslagen inte möjligt. Istället har du som individ möjlighet att teckna en försäkring som täcker kostnaderna vid ett dödsfall. Exempelvis Fonus erbjuder begravningsförsäkringen Flex som inte kräver att du är folkbokförd i Sverige. Du kan även kontakta ditt privata försäkringsbolag och undersöka möjligheterna.

Själva begravningsceremonin med präst, kyrka och musiker har de utlandssvenskar som är medlemmar i Svenska Kyrkan rätt till utan kostnad, även om de inte är folkbokförda i Sverige. Om du inte är folkbokförd i Sverige anmäls medlemskap i Svenska Kyrkan till Kyrkostyrelsen.

Kontakta Svenska Kyrkans kanslistöd om det är något som är oklart runt medlemskapet. Svenska Kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige förutom i Stockholm stad och Tranås kommun.

För att en förändring ska komma till stånd vad gäller möjlighet att betala begravningsavgift utan att vara folkbokförd i Sverige, krävs en ändring i begravningslagen gällande folkbokföring. I dagsläget finns möjligheten att teckna en försäkring för att komma runt problematiken.

Begravningslagen hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901144.HTM