Uppdatering om begravningsavgiften

Sommaren 2015 antogs en resolution vid Utlandssvenskarnas parlament rörande begravningsavgiften i Sverige. Den problematik resolutionen grundar sig i är hur kostsamt det är som utlandssvensk att begravas i Sverige. Det beror på att för att kunna betala begravningsavgiften måste du vara folkbokförd i Sverige och betala inkomstskatt här. Som utlandssvensk måste man med andra ord själv stå som finansiär för dessa kostnader. Målet med resolutionen är att utlandsboende svenskar som inte betalar begravningsavgift via inkomstskatten ska kunna betala begravningsavgift till Svenska Kyrkan och/eller sin hemkommun.

Resolutionen har varit under utredning hos Svenskar i Världen och organisationen kan informera om  att enligt begravningslagen är det endast den som är folkbokförd i Sverige som har rätt till de tjänster som begravningslagen erbjuder. För den som inte är folkbokförd i Sverige vid eventuellt dödsfall måste dödsboet betala alla kostnader. Att betala begravningsavgiften utan att vara folkbokförd är enligt begravningslagen inte möjligt. Istället har man som individ möjlighet att teckna en försäkring som täcker kostnaderna vid ett dödsfall. Exempelvis erbjuder vår samarbetspartner Fonus sin försäkring Begravningsförsäkring flexibel till svenskar som inte är folkbokförda i Sverige. Likaså kan man höra med sitt försäkringsbolag om en tilläggsförsäkring kan tecknas och täcka begravningskostnaderna.

När det gäller själva begravningsceremonin med präst, kyrka och musiker har de utlandssvenskar som är medlemmar i Svenska Kyrkan rätt till de tjänsterna utan kostnad även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Svenskar i Världen kommer att arbeta vidare med frågan på politisk nivå och verka för lagändring men vill tills vidare informera om det aktuella läget.

Har du frågor eller funderingar runt medlemskap i Svenska Kyrkan som utlandsboende? Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt anmäla medlemskap hos Kyrkostyrelsen. Har du frågor kring detta, kontakta kanslistod@svenskakyrkan.se eller läs mer på Svenska Kyrkans webbplats