STENINGE SLOTTSBY BYGGER 650 BOSTÄDER NÄRA ARLANDA

Text ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Om du har tänkt att flytta hem till Sverige igen, funderar du säkert på var i landet det mest trivsamma alternativet finns. Steninge Slott i Sigtuna kommer att bygga 650 bostäder de kommande åren med första inflyttning 2017. Omkring 2020 beräknas merparten av Slottsbyn stå klar. Svenskar i Världen har slutit ett samarbetsavtal som innebär att du som är medlem får förtur i deras bostadskö.

Drygt 440 av de planerade bostäderna är småhus och resten är lägenheter. Steninge Slott innefattar 380 hektar mark, varav 80 hektar av dessa kommer att bebyggas. Bostäderna ligger samlade i tun och runt en huvudgata, där varje tun bildar en samfällighet. Hus och lägenheter varierar i storlek och material. En del radhus är i sten, andra i trä, vissa är över 200 kvadratmeter utan källare. Alla fristående villor är av trä. Inga hus byggs av tegel. Ludmilla Larsson heter arkitekten som har ritat husen.

HISTORISK SLOTTS- OCH KULTURMILJÖ

Steninge Slottsby ligger nära Mälaren i en historisk kulturmiljö i Sigtuna. Stor kraft läggs på att respektera och förstärka platsens skönhet och skapa en lantlig miljö som inbjuder till umgänge och rekreation. Det småskaliga, den vackra färgvariationen i bebyggelsen, de historiska inslagen och stor naturhänsyn är helt avgörande i projektet Steninge Slottsby.

FÖRSKOLA, SKOLA OCH ÄLDREBOENDE

Arkitektur, gaturum och materialval har hämtats från den traditionella byn och engelska trädgårdsstaden, men det blir ändå något helt eget och samtida som utgår från människors liv av idag. Varje tun har sin mötesplats och sin karaktär och mitt i byn ligger områdets förskola och en skola för år 1-6 med internationell inriktning. I Märsta och Sigtuna finns högstadier och gymnasier. Det kommer också att finnas ett äldreboende i Slottsbyn.

Naturbruk blir en viktig del av byns identitet. Råvarorna från områ- dets trädgårdsodling ska säljas och serveras i Stenladans butiker och restaurang. Hela området kommer att präglas av ett stort trädgårdsfokus. Biodling och honungsproduktion är redan igång.

AKTIV LIVSSTIL I KULTURELL OMGIVNING

Stenladan, logen och de nya husen som kommer att omgärda byns nya park och torg, blir en central mötesplats. Med tyngdpunkt på ekologisk matkultur, trädgård och form kommer här att finnas butiker, kafé och restaurang. I den nya torgparken ska det bli marknader och olika evenemang. Strax intill byn byggs en ridanläggning och tennisbana, odlingslotter samt löp- och promenadspår. Badbrygga och marina byggs nere vid sjön. Steninge Slottsby blir en aktiv och upplevelserik plats för alla åldrar.

NÄRA ARLANDA

Till Arlanda tar det 10 minuter med bil. Märsta respektive Sigtuna når du med cykel på 10 minuter. I området planeras en elbilpool och SL startar en ny busslinje. På drygt 40 minuter kommer du till såväl Uppsala som Stockholm med lokaltrafik eller bil. Det är 4 mil till Norrtull i Stockholm och lika långt till Uppsala Centralstation. Med egen båt på Mälaren nås Steninge Slott smidigt via Kalhäll.

KÖP SERVICE OM DU VILL

Steninge kryllar av kulturhistoria. Logen, saluhallen och flödet av människor kommer att göra byn till en levande plats för alla åldrar. Här ska all service gå att införskaffa för den som inte själv vill städa, klippa gräs eller handla.

EN VÄXANDE REGION

Närheten till den allt större flygplatsen Arlanda har gjort att området växer snabbt. De senaste åren har 1500 nya arbetstillfällen skapats varje år inom olika näringsgrenar, inte minst logistikföretag. Det har i sin tur lett till en rejäl bostadsbrist i Sigtuna där Steninge ligger. Mer information om Slottsbyn hittar du på www.steningeslottsby.se


VIP-LISTA FÖR MEDLEMMAR

Är du intresserad av boende i Slottsbyn och medlem i Svenskar i Världen har du chans att ställa dig på en VIP-lista som ger förtur till bostäder i Steninge Slottsby. Det är gratis. Mejla Marika Khodr på info@steningeslottsby.se och ange ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress och medlemsnummer i Svenskar i Världen samt vilken typ av bostad du är intresserad av. Du kan också nämna om du är intresserad av något speciellt, till exempel stallplats, båtplats eller odlingslott.

SLOTTSBYNS REFERENSGRUPP

Gelba Fastigheter som står bakom Stena Slottsby välkomnar alla intresserade medlemmar i Svenskar i Världen att engagera sig i utvecklingen av projektet. Vi har skapat en sluten grupp på Facebook där du som är intresserad medlem i Svenskar i Världen är varmt välkommen att gå med och diskutera olika möjligheter som berör Slottsbyn. Du hittar referensgruppen här: https://www.facebook.com/ groups/steningeslottsbyrefgrupp/