Välutbildade svenskar trivs med livet utomlands

Svenskar som bor utomlands är överlag lyckligare än personer som bor i Sverige. De har också högre utbildning och återfinns oftare i arbets- eller företagsledande funktion. Trots detta kan drygt 60 procent tänka sig att flytta tillbaka till Sverige.

Varje år väljer över 50 000 människor att flytta ifrån Sverige. Boken Svenska utlandsröster baseras på SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014 och finns tillgänglig för nedladdning från och med idag. Totalt har 2 668 personer bosatta i 103 olika länder svarat på en enkät. I Svenskar i Världens kartläggning 2015 svarade över 3400 personer.

Över hälften är mycket nöjda med tillvaron

51 procent av svenskar bosatta utomlands svarar att de är mycket nöjda med sina liv, att jämföras med 38 procent bland motsvarande grupp i Sverige. 3 procent av utlandssvenskarna har svarat att de inte alls är nöjda. I undersökningen har 58 procent av de svarande examen från universitet eller högskola, att jämföras med 32 procent i Sverige.

Kvinnor följer kärleken, män jobbar

45 procent av de svarande i SOM-undersökningen svarar att förvärvsarbete var en av anledningarna till att flytta utomlands. Alternativ som partner/släkt bodde i land och följa med partner/familj angavs i 33 respektive 23 procent av fallen. En annan vanlig bidragande orsak till flytt var att man helt enkelt blivit förtjust i landet.

Män utvandrar i högre grad för att arbeta, medan kvinnor oftare har partner eller släkt boende i landet, alternativt är medföljande.

Boken Svenska utlandsröster består av 14 kapitel som analyserar utlandssvenskars tankar och åsikter om samhälle, media och politik. Frågor om vilken bild utlandssvenskar har av Sverige och svenska samhällsinstitutioner, vad de tycker om det svenska välfärdssystemet och skattepolitiken och inte minst vilket politiskt parti som är populärast vid svenska riksdagsval behandlas.

SOM-Institutets Svenska utlandsröster

Svenskar i Världens kartläggning av Utlandssvenskar