Frukostseminarium om Fri Rörlighet inom EU

 

Datum: Tisdagen den 8 december 2015
Tid: 8.30 – 10.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

 

Vad innebär den fria rörligheten för EU-medborgare och finns det några begränsningar? Vilka skyldigheter och rättigheter har man som utlandssvensk? Vad är viktigt att tänka på före en utlandsflytt?

Den 8 december arrangerar Svenskar i Världen, i samarbete med EU-kommissionen i Stockholm, ett frukostseminarium om fri rörlighet inom EU.

Många svenskar flyttar eller funderar på att flytta utomlands. Idag bor över 660 000 svenskar utanför Sverige. Många känner inte till vilka rättigheter de har när de flyttar från ett EU-land till ett annat.

Det är inte alltid lätt att veta vad som behöver göras innan en utlandsflytt och vad man bör tänka på. Vad har jag t.ex. för rättigheter samt skyldigheter som utlandssvensk?

Nu har du chansen att komma och lyssna på en expertpanel som ger råd och tips till dig som funderar på att flytta utomlands till ett annat EU-land.

Expertpanelen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, SACOs Studentråd (som även kommer att presentera svar för CSNs räkning) och PRI Pensionsgaranti (som även kommer att presentera svar för Pensionsmyndighetens räkning). Diskussionen modereras av Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare för Svenskar i Världen.

Seminariet kommer att inledas av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige. Kai Hammerich, President för Ka Foreign Investment Corporation AB och styrelseledamot för Svenskar i Världen (tidigare Generaldirektör för Invest in Sweden Agency) kommer att tala om vikten om en internationell livserfarenhet och Lena Nordquist, utredare på SOLVIT Sverige – enheten för EU:s inre marknad, Kommerskollegium som kommer tala om SOLVIT och vanliga problem som kan uppstå vid en utlandsflytt.

 

Program

08.30 – 09.00 Frukost
09.00 – 09.05 Generalsekreteraren Karin Ehnbom-Palmquist hälsar välkomna
09.05 – 09.10 Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige, inledningstalar
09.10 – 09.15 Kai Hammerich, President for KAFIC AB, om internationell livserfarenhet
09.15 – 09.20 Lena Nordquist, utredare på SOLVIT Sverige – enheten för EU:s inre marknad, om SOLVIT & problem som kan uppstå vid en utlandsflytt
09.20 – 10.30 Expertpanelen diskuterar case-studies, utifrån rollerna student, yrkesverksam, pensionär.

 

Anmäl dig här.
OSA senast tisdagen den 1 december.

Följ oss på Twitter: #sviv2015eu

 

Välkommen!