Lisa Emelia Svensson – Vår ambassadör för haven

Hur mår haven? Lisa Emelia Svensson, styrelseledamot i Svenskar i Världen tillika Sveriges Hav- och Vattenambassadör, ger oss en inblick.

Det låter som en enorm uppgift! Kan du sammanfatta vad jobbet innebär?

Att arbeta som ambassadör för ett sakområde, till skillnad från ett land, är både utmanande och spännande. Genom att ha en ambassadör som driver och genomför politiken på det område man vill fokusera på, understödjer man en holistisk och bredare ansats. Man jobbar utanför stuprören. Titeln ambassadör fungerar som en dörröppnare i internationella politiska sammanhang där ambassadören företräder svenska regeringen vid exempelvis möten och konferenser.

Jag driver svenska positioner och tillvaratar svenska intressen inom området. Det kan vara multinationellt som till exempel i FN, EU och OECD, eller bilaterala möten och samarbeten. Ambassadören är katalysatorn för den aktuella frågan och sätter fokus på var det är viktigast att agera för att få bäst slagkraft.

Har alla länder ambassadörer för hav och vatten?

Det har bara Sverige som har en ambassadör för havet, men i en rapport som lanserades av en global kommission för haven 2014 var en tydlig rekommendation att länder bör ha en funktion för att samordna och sätta ljuset på frågor som rör haven. Fler länder kommer säkert följa rekommendationen och fokusera på frågorna.

Vad kan Sverige lära världen om hållbar utveckling när det gäller vatten och hav?

Vi kan visa nya lösningar genom att tänka i partnerskap – att föra dialog med andra partners. Transparent arbete är viktigt och inkluderande av alla aktörer. En tydlig förvaltning av hav och kuster är centralt för att kunna nyttja och förvalta havsområden. Sverige har en nationell havsplanering. NGO:s spelar en viktig roll, liksom privata aktörer. Det handlar om möjligheten att samverka och nyttja haven på ett hållbart sätt som inte utarmar dess resurser för kommande generationer.

Vad är aktuellt just nu?

Den 25-27 september är det United Nations Sustainable Development Summit i New York. Där ska 17 nya hållbarhetsmål antas*. Dessa mål ersätter de tidigare så kallade millenniemålen från år 2000. Alla resurser, strategier och finansiell allokering kommer att utgå från dem och världens ledare förväntas delta. Ett av målen handlar om att säkerställa ett levande hav. WWF släppte nyss en rapport om hur kritiskt tillståndet är för haven*. Det nya hållbarhetsmålet för haven innebär att vi har förutsättning att ta oss an ett globalt ledarskap kring att implementera detta. Sverige avser att ta ledarskapet vad gäller just implementering av havsmålet. Det är en central och mycket viktig uppgift de kommande åren.


* Läs om de nya hållbarhetsmålen HÄR

* Läs rapporten från WWF (Living Blue Planet Report) HÄR