Stort intresse för frukostseminariet med inriktning på flytt inom EU

Intresset var stort när Svenskar i Världen i samarbete med med EU-Kommissionens representation i Sverige bjöd in till frukostseminarium på temat “Fri rörlighet inom EU – Råd och tips för dig som vill flytta inom unionen”. 

Efter välkomstanföranden av Pierre Schellekens från EU-Kommissionen i Sverige och  Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare Svenskar i Världen följde en kort presentation av Thomas Dahlgren, vice vd från Atlas Copco, guldpartnerföretag till Svenskar i Världen, som berättade om den fria rörlighetens stora betydelse för privata bolag.

 

Därefter var det dags för paneldiskussion att ta sin början. På plats fanns representanter för Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden och Pensionsmyndigheten. Utifrån olika ”fall” beskrevs de vanligaste problemen kopplade till ut- och hemflytt från Sverige inom EU. Publiken fick även tips på hur dessa kan förebyggas.

 

Viktiga saker att tänka på är bland annat den utflyttandes anställningsform, till vilket land arbetsgivaren hör och under vilka tidsperioder arbetet sker i vilket land. Dessa fakta påverkar sådant som rätten till pension, a-kassa och sjukförsäkring.

 

Intäkter för medföljande
Publiken tipsade även medföljande om att undersöka sina rättigheter enligt besökslandets regelsystem, eftersom det kan finnas en möjlighet att exempelvis få ut pension som resultat av sin arbetande makes inkomster. En annan viktig fråga är hur de svenska myndigheterna bedömer bosättningen under utlandsvistelsen. Den utflyttade kan fortfarande ha rätt till förmåner såsom sjukförsäkring i Sverige om denne fortfarande anses vara bosatt där.

 

Vad gäller studenter påminde CSN om att regelverket för utlandsstudier kommer att ändras 1 juli 2015. Ändringen innebär att studiemedelsbeloppet blir detsamma som det för studier i Sverige. Dock kommer det fortfarande att finnas en möjlighet att ta merkostnadslån.

 

Fördelar överväger brister
Seminariet avslutades med Kenneth Krantz från Svenskt Näringsliv som framhöll att det inte räcker med endast regler för att upprätthålla den fria rörligheten, utan att det också krävs en efterlevnad av dem. Han uttryckte en oro över det motstånd som på senare tid visat sig genom folkomröstningar i exempelvis Schweiz vilket innebär att vi inte kan ta den fria rörligheten för given. Svenskt Näringsliv har själva utrett effekterna av Sveriges medlemskap i Unionen och kommit fram till att det visst finns brister, men att det inte finns något likvärdigt alternativ. Avslutningsvis uppmanade Krantz alla åhörare att gå och rösta i EU-valet.

 

Vill du ta del av seminariet i en video klicka här! 

Övriga länkar: informationssajterna EURES  och Ditt Europa