Sverige visar på hög konkurrenskraft inom flera områden

Flera undersökningar visar på att Sverige står sig bra i konkurrens med andra länder. Till exempel landar vi på en fjärde plats i ”World Competitive Report” som just mäter ett lands konkurrenskraft. När det gäller innovation tar Sverige hem första platsen bland 131 länder enligt ”The Innovation for Development Resport”. Samma hedervärda plats har också uppnåtts i Världsbankens mätning ”Knowledge Economy Index” samt ”The State of Responsible Competitiveness” som mäter ansvarsfullt företagande.  

Slutligen hamnar Sverige även på första plats i Röda korsets mätning av barns hälsotillstånd – något för alla svenskar att vara stolt över.