Utökad kontroll över pensionärer i utlandet

Från och med nästa höst kommer Pensionsmyndigheten att utöka kontrollen av pensionärer som bor utanför Sverige.

Kontrollen kommer att innebära att Pensionmyndigheten utökar informationsutbytet med omvärlden. Idag finns samarbete mellan de nordiska länderna, Tyskland och USA, men det kommer nu att utökas med Storbritannien och Polen. I första hand är syftet att kontrollera att pensionären fortfarande är vid liv och minska risken för att en anhörig till den avlidne förfalskar levnadsintyget för att få ut pensionen.  

Allt fler pensionärer väljer att pensionera sig utanför Sverige och i höst skickades levnadsinstyg* ut till 130 000 pensionärer vilket är 5 000 fler än i fjol. I många fall är det 40-talister som arbetskraftsinvandrat till Sverige och som efter pensionen väljer att återvända till sitt hemland. Vanligast förekommande är Finland, Tyskland och Norge men Sverige skickar ut pension till nära 150 olika länder.

*levnadsintyget ska skrivas under av en betrodd myndighet alt svensk ambassad. Vid sjukdom kan de även ske av en läkare.