Aktiv Media publicerar artikel från seminariet.

Aktiv Media skriver och refererar till årets SVIV-seminarium Europa – skymning eller gryning? Gå in på: http://aktivmedia.se/?p=865

Foto:Hans Rosling, fotograf Kertin Alm

 

 

Från höstens första nyhetsbrev från forskning.se
www.anpdm.com/newsletterweb/41435F457044475D4A72484659/45435B41774840514371474B5043
Över 1 400 elever, som bor utomlands med sina vårdnadshavare, fick undervisning i en svensk utlandsskola under läsåret 2011/12. Fördelat på 12 länder bedrivs reguljär undervisning i 19 skolor visar Skolverkets senaste rapport om svensk utlandsundervisning.
I den här rapporten redovisas statistik om lärare och elever, skolornas lokalisering samt uppgifter om betyg och kostnader vid svenska utlandsskolor.
Flest svenska utlandsskolor finns i Europa
Av de 19 svenska utlandsskolor som bedriver reguljär undervisning på grundskolenivå finns 15 i Europa. Det finns både små och stora skolor där antal elever per skola varierar mellan 18 och 255. Skolorna i Bryssel och London är de som har flest elever. Vid 13 av skolorna finns även elever i förskoleklass. Antalet grundskoleelever totalt i utlandsskolorna var 826 läsåret 2011/12.
Skolorna i Bryssel, Paris, Fuengirola, Madrid, London och Nairobi bedriver även reguljär undervisning på gymnasienivå. Antalet elever i gymnasieskolan var 493 läsåret 2011/12. Flest elever fanns i London.  
Genomsnittliga betygen är högre än i Sverige
Det genomsnittliga meritvärdet för elever som fick slutbetyg från grundskolan läsåret 2010/11 var 261,8. I Sverige hade elever som slutat grundskolan ett genomsnittligt meritvärde på 210,6. Den genomsnittliga betygspoängen för elever som fick slutbetyg från gymnasieskolan var 16,8. Motsvarande betygspoäng för elever vid gymnasieskolor i Sverige var 14,1.
Undervisning största delkostnaden
Den totala kostnaden för samtliga verksamheter vid svenska utlandsskolor uppgick läsåret 2010/11 till 157 miljoner kronor. Av genomsnittskostnaden per elev gick 58 procent till undervisning, 16 procent till lokaler, 5 procent till läromedel samt 21 procent till övriga kostnader.
Svenska skolor i utlandet
Svenska skolor i utlandet är avsedda för svenska barn som bor utomlands tillsammans med sin/sina vårdnadshavare. Syftet är att erbjuda en undervisning som motsvarar den i Sverige utifrån den svenska skolans styrdokument. De svenska utlandsskolorna drivs av enskilda huvudmän i respektive land.  
Du kan läsa mer om resultaten i rapporten ”Svensk utlandsundervisning i siffror 2012”
Artikeln är ursprungligen publicerad på Skolverket

 

 

No text entered