Valberedningens förslag till ny SVIV-styrelse

På Föreningen Svenskar i Världens årsmöte nästa onsdag (17 augusti) väljs nya styrelseledamöter. Ordförande Ulf Dinkelspiel avgår på årsmötet och valberedningen föreslår att han ersätts med Michael Treschow.

Följande ledamöter avgår på årsmötet; Ulf Dinkelspiel (ordförande), Dag Klackenberg, Olle Wästberg, Janerik Larsson, Göran Sjödin och Hanna Hallin.

Följande ledamöter föreslås av valberedningen till omval; Steve Trygg (vice ordförande), Michael Daun, Barbro Osher Sachs, och Claes-Johan Geijer.

Följande ledamöter föreslås av valberedningen till nyval; Michael Treschow, (föreslås till ny ordförande), Åsa Lena Lööf (SWEA), Lennart Koskinen (Svenska Kyrkan i utlandet), Birgitta Laurent (Svenskt Näringsliv), Staffan Paues och Lisa Gemmel (SACO Studentråd).

 

Följande ledamöter i styrelsen har tid kvar på sina mandatperioder och omväljs därför inte i år utan kvarstår i styrelsen; Anna Belfrage, Kai Hammerich och Helena Stålnert.

 

Läs hela valberedningens förslag och dagordningen under rubriken ”Aktuellt på SVIV.se” till i menyn till vänster.