Nya svenska lagar

En rad nya lagar infördes i Sverige vid årskiftet.

Bland annat så har svenska medborgare som studerar utomlands i ett EU-land nu rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som de som är skrivna i Sverige. Grundlagen förändrades och bland annat så sänktes personvalsspärren till fem procent. Den svenska filmcensuren för vuxna upphörde också vid årskiftet och ersätts av en myndighet som sätter åldersgränser för barn.

 

Läs hela listan på nya lagar på Riksdag och departements hemsida.