Honorära generalkonsulatet i New York öppnat

Det honorära generalkonsulatet i New York öppnade 4 januari. På det nya generalkonsulatet arbetar fem personer som rapporterar till Sveriges ambassad i Washington D.C. Honorär generalkonsul i New York är David E.R. Dangoor. 

 

David E.R. Dangoor är en svensk affärsman som flyttade till New York 1987. Förutom sin omfattande karriär inom det internationella näringslivet har han flera styrelseuppdrag och har bland annat varit ordförande för den Svensk-amerikanska handelskammaren.   

 

Sveriges generalkonsulat i New York kommer ta emot ett begränsat antal vanliga passansökningar på särskilda datum under året, som del av en mobil service som administreras av Sveriges ambassad i Washington. För mer information se Sveriges honorära generalkonsulat New York