SVIV representerad på fastighetsmässan ”Köpa hus utomlands”

Helgen den 13-14 februari hölls i Globens annex en fastighetsmässa med tema ”köpa hus utomlands”. Föreningen Svenskar i Världen fanns representerad i form av Kjell Jansson och Johan Höglund och ett stort antal nuvarande och blivande utlandssvenskar fick kontakt med SVIV!

Mässans andra utställare var främst representanter för olika mäklarfirmor som verkar i utlandet. På programmet fanns bland annat en rad föreläsningar och seminarier inom olika ämnesområden som på olika sätt hade anknytning till huvudtemat ”bosättning i utlandet”. Kort sagt var evenemanget en fin möjlighet för Svenskar i Världen att visa upp sig.

 

Mässan var välbesökt och ett stort antal faktiska eller presumtiva utlandssvenskar passerade genom SVIV:s monter och passade på att stanna till för en pratstund. Intresset för föreningen och dess arbete tycktes överlag vara stort, många uttryckte uppskattning över att det fanns en organisation som tagit på sig ett övergripande ansvar för utlandssvenskarnas situation. Trots detta var det en inte oansenlig del av våra besökare som inte sedan tidigare kände till föreningens existens, nu vet de bättre!

 

På det hela taget vare det en mycket lyckad helg, där SVIV som sagt kunde presentera sig och berätta om sina tjänster för ett stort antal blivande eller faktiska utlandssvenskar.