Enklare antagning för elever med utländska meriter!

En av SVIV:s kärnfrågor gällande högre utbildning har uppmärksammats av Regeringen, som nu ska förändra Högskolereglerna för studenter som kommer från IB-utbildning, Europaskolorna, Åland samt Lycée International!

En punkt som SVIV tidigare uppmärksammat är att svenska elever från IB-utbildning, Europaskolorna, Åland samt Lycée International inte får söka till högskolan i samma antagningsgrupp som sökande med betyg från den svenska gymnasieskolan. Regeringen avser glädjande nog att ändra dessa regler nu!

 

Tanken är även att dessa sökande, till skillnad mot nu, även kommer att kunna tillgodogöras så kallade meritpoäng.

 

Tidigare har det beslutats om nya bestämmelser för tillträde till högskolan. Bestämmelserna, som träder i kraft den 1 januari 2010, innebär bland annat att det införs extra meritpoäng för sökande till högskolan som på gymnasiet läst svårare kurser ibland annat matematik och moderna språk.

 

Meritpoängen är baserade på den svenska kursplanen. Därför ska sökande med betyg från utbildningar som har annan kursplan än den svenska konkurrera i en egen grupp vid antagning till högskolan. Det finns flera anledningar till detta. En är att antagningsgrupperna förändras så att sökande som konkurrenskompletterat sina gymnasiebetyg på komvux ska skiljas från den grupp som kommer direkt från gymnasiet.

 

– Principerna bakom det nya systemet är helt riktiga. Det ska löna sig att gå direkt från gymnasiet utan att konkurrenskomplettera sina betyg på komvux och det ska löna sig att läsa lite svårare kurser i matematik och moderna språk. Det har dock visat sig att vissa grupper hamnar något snett i det nya systemet och därför måste vi nu rätta till det, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz i ett pressmeddelande.