Tillbakablick på ännu ett intensivt år

Viktiga segrar i påverkansarbetet, utlandssvenskarnas behov diskuterades med ministrar, politiker och myndigheter, exklusiva Livefikor och för första gången utsågs en hel yrkesgrupp till Årets Svensk i Världen, nämligen Sveriges krigskorrespondenter. Tack för ännu ett händelserikt år!

Man ser som bekant inte skogen för alla träd. De sista dagarna på året är därför ett bra tillfälle att stanna upp och reflektera över allt vi har åstadkommit för att göra livet enklare för alla svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands, men också för de som flyttar tillbaka igen. Det är ett arbete som inte bara gynnar de enskilda individerna utan även svenska företag och samhället i stort. 

Tre viktiga segrar, och en till på gång 

Vi kan konstatera att vi även i år har flyttat fram utlandssvenskarnas positioner. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard ringde personligen upp oss för att berätta att Migrationsverket har fått ett tydligt uppdrag att prioritera anhöriga till svenska medborgare vid anknytningsärenden. Kort och gott innebär det en särskild kö och kortare handläggningstider för utlandssvenska familjer som flyttar hem. Två andra framgångar är möjligheten att återinläsa sig i Statens personadressregister, SPAR, och den nya omräkningen av high school-betyg till den svenska betygsskalan. Det innebär att fler utlandssvenskar kan skaffa sig BankID och läsa på svenska universitet. Ännu en seger står på lut, då det efterlängtade generalkonsulatet i San Francisco öppnar i vår. 

Enklare att flytta hem, skaffa BankID, ny omräkning av high school-betyg och nytt generalkonsulat i San Francisco. Vårt påverkansarbete ger resultat. Foto: Regeringskansliet, BankID och Canva

Möten med politiker och myndigheter 

Svenskar i Världens viktigaste uppdrag är att vara utlandssvenskarnas röst i Sverige. Under året har vi därför diskuterat utlandssvenskarnas behov och perspektiv med ett stort antal politiker och ministrar; utrikesminister Tobias Billström (M), migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) och vice ordförande Ardalan Shekarabi (S), socialförsäkringsutskottet ställföreträdande ordförande Viktor Wärnick (M) och övriga partikolleger samt vice ordförande Ida Gabrielsson (V). Vi har även träffat skatteutskottets ordförande Niklas Karlsson (S)

Vi har också diskuterat sakfrågor med ett flertal myndigheter under året, både i form av möten och Livefikor; Migrationsverket, Skatteverket, Valmyndigheten, Pensionsmyndigheten, Universitets- och högskolerådet (UHR) och UD

Utlandssvenskarnas parlament – vårt viktigaste forum för påverkansarbete 

Utlandssvenskarnas parlament som ägde rum i juni bjöd på ett fullspäckat program som du kan se här i efterhand. Dagen inramades av direktsänt tal från kronprinsessan och avslutades med tal av talman Andreas Norlén. Däremellan diskuterade vi det ekonomiska världsläget med SEB:s chefsekonom Jens Magnusson och Asienchef Fredrik Hähnel. Vi fördjupade oss i värdet av internationell erfarenhet med ordförande i AB Volvo Carl-Henric Svanberg, hockeylegenden Mats Sundin, tidigare EU-kommissionär Cecilia Malmström och Lunds universitets ordförande emeritus Jonas Hafström. Svar på frågor rörande familjejuridik, dödsfall, skatt och bankfrågor fick vi av experter från Familjens Jurist, Fonus, Grant Thornton och SEB. Från politiskt håll medverkade utrikesminister Tobias Billström och migrationsminister Maria Malmer Stenergard, samt politiker från samtliga riksdagspartier. 

H.K.H. Kronprinsessan öppningstalade direkt från Haga slott. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och utrikesminister Tobias Billström (M) svarade på utlandssvenskarnas frågor, talman Andreas Norlén höll avslutningstalet. Vi trycktestade olika lösningsförslag på Annika Hirvonen (MP), Ida Gabrielsson (V), Ingemar Kihlström (KD), Joar Forssell (L), Kalle Olsson (S), Martina Johansson (C), Victoria Tiblom (SD) och Viktor Wärnick (M).

13 aktuella sakfrågor på vårt bord 

Upptakten till Utlandssvenskarnas parlament var de 14 förparlament som vi arrangerade under våren där över 200 utlandssvenskar bidrog med insikter och erfarenheter i frågor som rör utlandssvenskars liv och vardag. Flertalet experter har adderat information om rådande lagar, regler och allehanda förutsättningar med syfte att hitta lösningar på utmaningarna. Resultatet blev de 13 resolutioner som har skickats ut till samtliga politiker och berörda myndigheter och som ligger till grund för vårt påverkansarbete. 

Fyra remissyttranden 

Svenskar i Världen är remissinstans för frågor som spänner över alla utlandssvenskar. Under året har vi skickat in fyra remissyttranden: ny omräkningstabell för high school-betyg, omarbetning av körkortsdirektivet, kunskapskrav för utlandssvenskars partner och en utvidgning av sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Populära Livefikor 

Svenskar i Världens Livefikor är exklusiva tillfällen för medlemmar och partner att ställa sina frågor till olika experter. I år har vi bland annat pratat om Sverigebilden utomlands med Svenska Institutet, pensionsfrågor inklusive garantipensionen med Pensionsmyndigheten, olika familjejuridiska frågor och frågor kopplade till dödsfall utomlands med Familjens Jurist och Fonus, bankrelaterade frågor med experter från SEB, svensk företagskultur med Swedish for Professionals, och experter från Skatteverket och Migrationsverket har svarat på frågor utifrån sina respektive expertisområden. Det är knepigt med olika tidszoner så för att ingen ska missa någon Livefika spelas de in och kan ses i efterhand, och alla har möjlighet att skicka in frågor i förväg. 

Totalt har vi haft tolv Livefikor under året, bland annat med Ann-Sofie Kraft Nilsson från Pensionsmyndigheten. Foto: Canva

Mottagning på UD med utrikesministern  

Trots det för dagen skärpta säkerhetsläget valde utrikesminister Tobias Billström att fullfölja traditionen och personligen hälsa ett 70-tal utlandssvenskar välkomna till Arvfurstens palats där det bjöds på kanelbullar och kaffe i samband med Svenskar i Världens årsmöte i augusti. Utrikesministern betonade bland annat utlandssvenskarnas viktiga roll som ambassadörer för Sverige och svenska värderingar, och de som ville fick möjlighet att byta några ord med ministern.  

Utrikesminister Tobias Billström i samspråk med en medlem. Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg lyssnar in. Foto: Cecilia Borglin

Sveriges krigskorrespondenter prisas 

Utmärkelsen Årets Svensk i Världen gick i år till Sveriges alla krigskorrespondenter för att de tar världen till Sverige. Det är första gången som en hel yrkesgrupp får ta emot priset. I den direktsända prisutdelningen medverkade DN:s fotograf Paul Hansen och SVT:s reporter Elin Jönsson som gav oss en exklusiv inblick i krigskorrespondenternas vardag. Vi vill varna för starka bilder och filmer! 

SVT:s reporter Elin Jönsson och DN:s fotograf Paul Hansen representerade kollegerna på den direktsända prisutdelningen av Årets Svensk i Världen som hölls av generalsekreterare Cecilia Borglin och ordförande Louise Svanberg. Foto: William Grote

Medföljandeprogram för vässat CV, nätverk och jobb 

Vi fortsätter utveckla våra medföljandeprogram som vänder sig till svenska medföljande utomlands och internationella medföljande i Sverige. Programmen som är exklusiva för våra huvudpartner ger de medföljande en möjlighet att utveckla egna professionella nätverk samtidigt som de skaffar sig nya meriter och får stöd att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av rekryteringsbyråerna Novare och MultiMind. Kontakta oss om du vill veta mer.  

Fina medlemsförmåner 

Som medlem i Svenskar i Världen får du tillgång till en mängd förmåner. Vi fyller hela tiden på med nya erbjudanden. Förutom åtkomst till alla låsta artiklar som innehåller viktig information för alla utlandssvenskar och access till alla Livefikor, får du rabatterad rådgivning av experter inom bland annat familjejuridik, skatt och psykoterapi. Dessutom får du rabatt på hotellnätter, notarius publicus och apostille, försäkring, flytt- och översättningstjänster. Du får också billigare böcker och utbildningar. Som grädde på moset får du även tillgång till våra engagerade representanter världen över som står redo med sina nätverk, erfarenheter och lokala expertis. 

Förutom att du som medlem gör utlandssvenskarnas röst i Sverige ännu starkare fyller vi ständigt på med fina medlemsförmåner. Foto: Canva

Nytt år, nya möjligheter 

2024 ligger framför oss som ett oskrivet blad. Det ska vi fylla med färgstarka Livefikor med experter, myndigheter och politiker, ösa på med fler fina medlemsrabatter och vi kommer att förse dig med intressant och viktig information som påverkar utlandssvenskarnas liv och vardag. Vi ska också guida dig genom partiernas ståndpunkter inför EU-valet. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till dig som har bidragit med värdefulla erfarenheter och perspektiv, som kommit med glada tillrop och som på olika vis stöttar Svenskar i Världens viktiga arbete för de nästan 700 000 utlandssvenskarna.  

Med önskan om en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! 
 
Louise Svanberg, ordförande 
Cecilia Borglin, generalsekreterare