Utrikesministern hälsade utlandssvenskar välkomna till UD

Personligt välkomnande, information om det ökade terrorhotet och utlandssvenskarnas viktiga roll som ambassadörer för Sverige och svenska värderingar. Därtill möjligheten att samtala med utrikesminister Tobias Billström gjorde mottagningen på UD till en succé.  

Den traditionsenliga mottagningen på UD, i samband med Svenskar i Världens årsmöte, är ett mycket uppskattat inslag för de medlemmar och partner som har möjlighet att vara i Stockholm i augusti. 

Trots det skärpta säkerhetsläget valde utrikesminister Tobias Billström att fullfölja traditionen och personligen hälsa ett 70-tal utlandssvenskar välkomna till Arvfurstens palats i centrala Stockholm där det bjöds på kanelbullar och kaffe.  

Utrikesministern tog tillfället i akt och presenterade Svenskar i Världens kontaktperson på UD, kansliråd Sophie Tzelidis, som har lång erfarenhet av konsulär verksamhet. Med anledning av Säkerhetspolisens pressträff några timmar tidigare uppehöll han sig därefter kring det skärpta terrorhotläget som i viss utsträckning drabbar utlandssvenskar lokalt. Den positiva dialogen med Svenskar i Världen och utlandsmyndigheternas hantering av passfrågan under pandemin var några andra frågor som utrikesministern lyfte. 

Svenskar i Världens ordförande Louise Svanberg poängterade värdet av den relation som UD i allmänhet och utrikesministern i synnerhet har med organisationen. Målet är att få till ett än mer strategiskt samarbete. Utlandssvenskarnas viktiga roll som Sverigeambassadörer och deras möjlighet att förklara och beskriva svenska värderingar lyftes specifikt.   

Som tack för att vi hade bjudits in till UD överlämnade vice ordförande Lennart Koskinen sin bok om just svenska värderingar.