Dina åsikter efterfrågas i ny kartläggning av utlandssvenskarna

Vi har påbörjat en ny kartläggning som ska ge uppdaterade siffror om antalet utlandssvenskar och var de bor, men också fördjupad kunskap om vem utlandssvensken är. Kartläggningen genomförs med stöd av Jacob Wallenbergs Stiftelse – Särskilda fonden.

År 2011 gjorde Svenskar i Världen för första gången en kartläggning för att beräkna hur många svenskar som bodde utomlands. Antalet var då ca 550 000 personer. Några år senare, 2014-15, genomfördes en något utökad kartläggning som visade att 660 000 personer beräknades bo utomlands. Nu har det blivit dags för en tredje kartläggning, och i samband med den vill vi fördjupa kunskapen om vilka utlandssvenskarna är.

För att fördjupa oss i utlandssvenskarnas situation och incitament för att bo utomlands och/eller att flytta hem har vi tagit fram en enkät som vi hoppas att du vill svara på och hjälpa oss att sprida.  

Syftet med enkäten är att få en uppdaterad bild av svenskarna som bor utomlands. Motsvarande enkät har gjorts två gånger tidigare, så vissa frågeställningar repeteras för att vi ska kunna se eventuella trender eller avvikelser. Vi har med avsikt valt att inte ställa några frågor om vilka sakfrågor som är viktiga eftersom vi har en bra uppfattning om det genom vårens 14 förparlament och Utlandssvenskarnas parlament i augusti.  

Kartläggningen kommer att utgöra en grund för vilka satsningar och initiativ som behövs och den blir också ett bra verktyg för att lyfta utlandssvenskarnas situation i olika sammanhang, inte minst i media. Målet är att kunna presentera en aktuell bild av utlandssvenskarna i början av nästa år.

Kartläggningen genomförs med stöd av Jacob Wallenbergs Stiftelse – Särskilda fonden, och statistik- och analysbyrån Smart Agency har fått uppdraget att hjälpa oss. Arbetet med att samla in information om hur många svenskar som bor utomlands idag pågår för fullt.

Hjälp oss att svara på och sprida enkäten till andra utlandssvenskar i ditt nätverk. För att svara behöver du vara 18 år eller äldre, nu bo utomlands och ha gjort så de senaste sex månaderna. 

Och här är länken till enkäten för spridning: https://bit.ly/3EiZrc9

Vi behöver ditt svar senast den 16 januari 2022, och givetvis svarar du anonymt.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig projektledare hos Svenskar i Världen, Ulrika Torberger, ulrika@sviv.se.

Här kan du läsa den senast genomförde kartläggningen publicerad 2015 inklusive utvalda svar från enkäten som genomfördes då.

Foto: Pixabay.com